Indikaattorit

Aktiivinen kansalaisuus

Ruuti-vaaleissa äänestäneet

Ruudin ydinryhmän vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki helsinkiläiset 13-17-vuotiaat nuoret. Ruudin ydinryhmä äänestettiin vuonna 2011 ensimmäistä kertaa RuutiExpo -tapahtumassa paikan päällä, ja äänestysprosentti jäi verrattain pieneksi. Nuorten toiveesta verkossa järjestetty äänestys vuonna 2012 aktivoi selkeästi enemmän nuoria äänestämään, ja äänestysprosentti on kasvanut etenkin parin viime vuoden vaaleissa. Vuoden 2016 äänestysaktiivisuus kasvoi jo 12 prosenttiin.

Vaikka nuoret pitävät nuorisobarometrin mukaan äänestämistä ja aktiivista toimimista parhaina keinoina vaikuttamiseen, käytetään molempia keinoja kovin vähän. Aktiivisuus lisäksi kasaantuu muutamille harvoille, niin äänestämisessä kuin aktiivisessa toiminnassa. Suurin syy äänestämättä jättämiselle oli nuorisobarometrissa ehdokkaan löytämisen vaikeus, ja tämä oli todennäköisesti ongelmana myös Ruudin ydinryhmän vaaleissa. Monissa kunnissa on ollut nuorisovaltuustojen tai muiden vastaavien vaikuttajaryhmien vaaleissa käytössä kouluvaalit ja tätä myötä myös suurempi äänestysprosentti, mutta tähän ei ole haluttu Helsingissä lähteä; kaikki kun eivät käy koulua tai myöskään nuorisotalolla. Yhteistyötä eri tahojen kesken tarvitaan kuitenkin selvästi lisää.

Positiivista ydinryhmän vaaleissa on ollut se, että joka vuosi ydinryhmän vaaleihin on saatu ehdolle entistäkin monipuolisempi kattaus nuoria eri puolelta Helsinkiä ja hyvin erilaisista taustoista. Haasteena on kuitenkin saada ääniä kerättyä mahdollisimman tasaisesti eri puolelta Helsinkiä, jotta nuorten mielipiteet tulevat tasapuolisesti huomioiduksi ydinryhmän työskentelyssä.

Päivitetty 21.11.2016

Aineistokuvaus: 

Indikaattorissa on Ruudin ydinryhmävaalien äänestysprosentti. Äänestysoikeutettuja ovat 13-17-vuotiaat, ja indikaattori muodostettiin laskemalla vaaleissa äänestäneiden osuus kaikista äänioikeutetuista, joiden tiedot saatiin väestörekisteristä.

Ruuti on helsinkiläisten nuorten vaikuttamisjärjestelmä. Ruudilla on kahdenkymmenen nuoren ydinryhmä, joka valitaan vuosittain. Ydinryhmä toimii linkkinä helsinkiläisten nuorten ja päättäjien välillä. He myös vievät ruuti.netissä ja toimintaryhmissä kehiteltyjä ajatuksia eteenpäin yhdessä Helsingin kaupungin päättäjien kanssa.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset