Blogi

Lue kirjoituksia nuorten elämästä ja työstä heidän parissaan. Ota yhteyttä ja kirjoita.
3.9.2014

Onnellisuus pakenee mittareita

MARIA RUUSKA: Onni on -sanaparista on tullut sosiaalisessa mediassa klisee, jota ihmiset viljelevät usein enää ironisesti. Se on sääli, koska sanonta tekee näkyväksi ihmisille merkityksellisiä asioita, jotka tuovat heille iloa arjessa.

Onnellisuutta katsotaan liikaa erilaisten yksinkertaistavien mittareiden lävitse, totesi filosofi Martha Nussbaum lauantai-iltana Kulttuuritehdas Korjaamolla.
Ihmisten asioille antamat merkitykset mahtuvat harvoin täysin samaa mieltä – täysin eri mieltä -likert-asteikoille.

Chicagon yliopistossa professorina työskentelevä Nussbaum on kehittänyt yhdessä filosofi Amartya Senin kanssa toimintavalmiusteoriaa (capability approach), jossa ihminen nähdään aktiivisena oman hyvinvointinsa rakentajana. Hyvinvointi ja onnellisuus kumpuavat niistä mahdollisuuksista olla, osallistua ja toteuttaa itseään, joita yhteiskunta ja yksilöä ympäröivät yhteisöt hänelle suovat.

Nussbaumin ja Senin ajattelua on sovellettu Nuorten hyvinvointikertomuksen indikaattoreiden rakennustyössä. Viime lauantaina Helsingin nuorisoasiainkeskuksen ja tietokeskuksen sekä edustamani Kaskas Median väellä oli mahdollisuus kuulla Nussbaumin näkemyksiä ja tehdä tarkentavia kysymyksiä Helsingin sovellutuksesta.

Martha Nussbaum oli toki ilahtunut kontekstista, jossa hänen ajatuksiaan hyödynnetään Helsingissä. Hän kehotti vielä suuntaamaan erityisesti katsetta nuorten elämän varjoihin, kuten lähisuhdeväkivaltaan ja kiusaamiseen kotona. Ne ovat asioita, joista tiedetään vähän, mutta niillä voi olla hyvin kauaskantoisia vaikutuksia nuorten tulevaisuuteen.

Miten Nuorten hyvinvointikertomus -työ sitten jatkuu Nussbaumin neuvoilla? Seuraavien kuukausien aikana tälle sivustolle koottua tutkimustietoa rikastetaan nuorten omilla näkemyksillä. Lähdemme etsimään nuorten keskuudesta juuri niitä Nussbaumin peräänkuuluttamia merkityksiä likert-asteikkojen takaa. Yhteiskunnalliseen viestintään erikoistunut Kaskas Media sai viime viikolla tähän työhön Koneen Säätiöltä apurahan.
Joulukuussa täältä löytyy monipuolinen kuva helsinkiläisnuorten todellisuuksista ja lista parannusehdotuksista kaupungille. Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon ja kansalaisten kuulemiseen.

Maria Ruuska,
toimittaja
Kaskas Media

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset