Blogi

Lue kirjoituksia nuorten elämästä ja työstä heidän parissaan. Ota yhteyttä ja kirjoita.
25.5.2015

Aikuisten asenne on “pojat on poikia"

IIDA YLIANNALA JA FAISA KAHIYE:  17-vuotias lukiolaistyttö istuu bussissa ikkunapaikalla. Hän on matkalla kotiin iltatreeneistä, on aivan tavallinen keskiviikkoilta. Viereen istahtaa keski-ikää lähenevä aivan tavallisen näköinen mies. Mies korjaa asentoaan ja livauttaa kätensä tytön reidelle. Henkilökohtainen tila on rikottu. Tyttö jää kolme pysäkkiä ennen omaansa.

Tarina on oikea tilanne muutaman vuoden takaa. Nuoret kokevat seksuaalista ja sukupuoleen kohdistuvaa häirintää sukupuolesta, asuinalueesta ja oppilaitoksesta riippumatta. Keskusteluissa Nuorisoasiainkeskuksen kanssa aiemmin keväällä suureksi huolenaiheeksi nousi juuri nuorten kokema ja tekemä seksuaalinen häirintä. Huolen taustalla on nuorten vastaukset kouluterveyskyselyn  seksuaalisen häirinnän ja väkivallan kokemuksista.

Suomen Lukiolaisten Liiton Helsingin piiri lähti selvittämään helsinkiläisten lukiolaisten kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä. Kyselyyn vastasi 125 nuorta eri lukioista ympäri Helsinkiä.

Vastauksia tuli laidasta laitaan. Osa koki häirintää toistuvasti, toiset taas harvoin tai ei ollenkaan. Häirintää koettiin eniten vapaa-ajalla ja eritoten julkisen liikenteen välineissä häirintää ilmoitti kokeneensa jopa 62% vastaajista. Tytöt kokivat seksuaalista häirintää enemmän kuin pojat ja se oli monimuotoisempaa, kuten koskettelua ja nimittelyä. Suurin osa vastaajista tiesi, mitä seksuaalinen häirintä on. Vastaus oli odotettu. Monet nuorista eivät tienneet, miten heidän oppilaitoksessaan tai harrastuksessaan häirintään puututaan tai puututtaisiin, jos tapaukset tulisivat julki. Useissa vastauksissa kävi ilmi, että yleinen ilmapiiri on kielteinen kaikenlaista häirintää kohtaan.

“Sä käytät niin paljon aikaa hiusten laittamiseen, että voisit saman tien vaihtaa sukupuolta.”

“Oot varmaan hinttari!”

Usein homottelua tai huorittelua ei pidetty sukupuoleen liittyvänä kiusaamisena, vaan ennemminkin kavereiden välisenä huulenheittona. Yli puolet vastaajista oli huomannut vapaa-ajallaan ja neljäsosa tämän hetkisessä oppilaitoksessaan seksuaalissävytteistä nimittelyä. Vastaajat kuitenkin haluaisivat korjata tilanteen niin, että tällainen kielenkäyttö olisi paheksuttua. Useat vastaajista ovat ottaneet myös lainsäädännön huomioon ja uskovat sitä tiukentamalla voisi seksuaalinen häirintä vähentyä. Myös seksinostoyritykset ovat nuorille tuttuja. Kysyimme oliko nuorille tarjottu jotakin vastinetta, kuten rahaa tai päihteitä, seksuaalisesta teosta. Yleisin lähestymistapa on mobiilisovellukset ja sosiaalinen media. Vastauksista kävi ilmi, että ostoyrityksiä ei yleensä oteta vakavasti, eikä yksikään kyselyyn vastanneista ollut vastaanottanut tarjottua vastinetta seksuaalisesta teosta.

Iida Yliannala ja  Faisa Kahiye

Stadin lukiolaiset

Suomen lukiolaisten liitto

Helsingin Piiri

Onko sinun omia rajojasi rikottu? Tule rohkeasti juttelemaan seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksista Nuorten Exitin luottamukselliseen ja nimettömään chattiin keskiviikkoisin klo 18-20 osoitteessa www.nuortenexit.fiLöydät Nuorten Exitin myös Ask.fm:stä ja Instagramista @nuortenexit!Aiheeseen liittyvä kokemustieto
"Voit itse vaikuttaa turvallisuuteesi"