Blogi

Lue kirjoituksia nuorten elämästä ja työstä heidän parissaan. Ota yhteyttä ja kirjoita.
13.1.2016

Opiskeluhuollon unelmana, ettei tukipalveluja tarvittaisi

Opiskeluhuolto on kaikkien tehtävä. Opiskelun tukipalveluiden, kuten opiskeluhuoltoon kuuluvien psykologi- ja kuraattoripalvelujen tehtävänä on ollut tuoda kyseiset palvelut lähelle oppilaita ja opiskelijoita. Tämä on nopeuttanut tuen saantia ja madaltanut lasten ja nuorten kynnystä hakea ja saada apua ja tukea.

Helposti saatavat tukipalvelut ovat hyvä asia, mutta vielä parempi on toki, ettei ongelmia pääse syntymään. Tällainen tilanne on unelma, jonka toteutumiseen kannattaa uskoa. Se on kuin buddhalaisen pyrkimistä valaistumiseen, jota ei voi koskaan saavuttaa.

Painopisteen siirtyminen ongelmia ennalta ehkäisevään suuntaan tarkoittaa käytännössä, että opiskeluhuollon alaan kuuluva kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille eli koko koulun tai oppilaitoksen yhteisölle. Opiskeluhuollon työntekijöiden työssä tämä näkyy siten, että osa työn sisällöstä on ns. tulipalojen sammuttamisen sijaan oman asiantuntijuuden tuomista osaksi yhteisön arkea.

Monet asiat, joiden vuoksi opiskelijat tulevat psykologin, kuraattorin ja terveydenhoitajan luokse, ovat monia tai jopa kaikkia opiskelijoita koskettavia. Näin on mielekästä, että oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oppimisen edellytysten turvaamiseksi esimerkiksi nuorten elämän ja opiskelun tavallisia pulmia käsitellään useammin ryhmissä ja yhdessä opettajien kanssa, jolloin kaikkien tietoisuus näistä asioista paranee.

Ennaltaehkäisy tarkoittaa, että näitä asioita osataan ottaa jo valmiiksi huomioon ja niihin puututaan pikaisesti. Vastuu on siten kaikilla ja luonnollisesti korostuu niiden aikuisten rooli, jotka näkevät nuoria useimmin, päivittäin.

Opiskeluhuollon työntekijöiden arkinen läsnäolo tekee heidät opiskelijoille yhä tutummiksi, mikä alentaa myös opiskelijoiden kynnystä tulla heidän luokseen, jos on isommasta huolesta kysymys. Edellä kuvattu toiminnan muutos ei ole pelkästään yleisen ajattelutavan muutosta vaan taustalla on vuoden 2014 elokuun alusta voimaan tullut uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Laki tulee toki tässä arkea jäljessä eli se seuraa hyviksi todettuja toimivia toimintatapoja.

Psykologit ja kuraattorit ovat toimineet osana yhteisöllistä opiskeluhuoltoa jo pitkään ja näkyvät oppilaitoksen arjessa opettajien kera. Ennaltaehkäisevä näkökulma ei tule kuitenkaan koskaan valmiiksi ja se haastaa kaikki koulumaailman toimijat yhä uudestaan miettimään miten lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista voidaan edistää. Ennaltaehkäisevään työhön tarvitaan myös uusia kanavia, jotta voidaan matalan kynnyksen palveluja tuoda sinne, missä nuoret ovat.

Helsingin kaupungin toisen asteen kuraattorien ja psykologien yhteisenä digitalisaatiota hyödyntävänä uudistuneena innovaationa opiskelijoita palvelee Toisen asteen yhteys-sivusto.

Toisen asteen yhteys-sivusto on tarkoitettu kaikille Helsingissä toisella asteella eli lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville opiskelijoille, heidän huoltajilleen sekä myös henkilöstölle. Sivujen sisältöä tuottavat toisen asteen oppilaitosten kuraattorit, psykologit, erityisopettajat ja opiskelijat. Sivuilta löydät tukea opiskeluun ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Näillä sanoilla sivusto johdattaa sen sisältöön. Tietoa ja ajankohtaista asiaa löytyy hyvästä arjesta, mielen hyvinvoinnista, ihmissuhteista, oppimisen tukemisesta, erilaisista nuorten tukipalveluista, asumisesta, taloudesta jne.

Tietoa toki maailmasta jo löytyy ennestäänkin, mutta Toisen asteen yhteys tavoittelee nuoria matalalla kynnyksellä edistämään omaa ja yhteisön hyvinvointia. Palvelu hyödyntää aktiivisesti sosiaalista mediaa ja tekijätiimi kehittää sivuston toimintaa kaiken aikaa toimimaan aktiivisena opiskelijalähtöisenä kanavana ja foorumina. Mukana sivuston kehittämisessä ovat myös opiskelijat ja ajankohtaisten tapahtumien ja hyvinvointiteemojen järjestämisessä ja tiedottamisessa on mukana myös liikuntavirasto.

Ammatillisen koulutuksen opiskelu- ja työhyvinvoinnin edistäjänä toimiva työkykypassi on myös sivuston kautta mukana Stadin ammattiopiston opiskelijatoiminnan koordinaattorien toimesta. Oppimisen tukeen ja opiskelutaitojen edistämiseen tuovat oman panoksensa erityisopettajat lukioista ja Stadin ammattiopistosta.

Toisen asteen yhteys-palvelu on toiminut useamman vuoden, mutta viime syyskuussa tehtiin tekijätiimin toimesta uudistusliike, joka käänsi sivuston kävijämäärät rajuun nousuun. Yhteinen havainto tiimillä on ollut, että pitää jatkuvasti pohtia uusia tapoja toimia ja tavoittaa nuoria. Samalla on ollut mahdollisuus päivittää oma digi-osaaminen uuteen aikaan. Opiskeluhuollon palvelut etsivät ja löytävät siis ihan uusia toimintatapoja ja työ ja ideointi jatkuvat!

Crister Nyberg

Ohjauspalveluiden päällikkö

Helsingin kaupunki Opetusvirasto

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset