Blogi

Lue kirjoituksia nuorten elämästä ja työstä heidän parissaan. Ota yhteyttä ja kirjoita.
29.12.2016

Tutkimustietoa romanien hyvinvoinnista

Osallistuin 19.12. 2016 Romanien hyvinvointitutkimuksen (Roosa) kuulemistilaisuuteen. Tutkimuksen tuottajana on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja se on osa romanipoliittista ohjelmaa (ROMPO). Suomessa on vastaavanlaisia tutkimuksia tehty paitsi suomalaisille, myös saamelaisille ja suomenruotsalaisille, mutta ei vielä Suomen romaneille. Tutkimuksesta saaduilla tuloksilla on tarkoitus kehittää romanien tarvitsemia sosiaali- ja terveyspalveluita, parannetaan koulutus- ja työmahdollisuuksia ja vähennetään romaniväestöön kohdistuvaa syrjintää.

Ennen kuulemistilaisuutta minulla oli huoli siitä mitä kerätyillä tiedoilla tehdään.Mieleeni väistämättä myös nousivat toisen maailmansodan aikaiset rekisterit ja vainot. Pidetyistä puheenvuoroista myös huomasi, että minä en ollut ainut, kenellä oli nämä ajatukset mielessä. Kuulemistilaisuuden alettua kuitenkin huomasin, että huoleni oli aiheeton. Siellä painotettiin sitä, että kerätyt tiedot tullaan käsittelemään luottamuksellisesti ja niin, että niistä ei kykene tunnistamaan yksittäistä henkilöä. Tapahtumassa oli puheenvuoroja puolesta ja vastaan.

Kun kuuntelin näitä eri puolilta tulevia puheenvuoroja ja argumentteja, niin minun korvaani kuulosti siltä, että hanketta vastaan olevien puheenvuorot ei olleet tarpeeksi perusteltuja. Tiedon sijaan pohjalla vaikutti enemmin oletus, että asiat ovat hyvin ja tästä syystä tutkimukselle ei heidän mielestään ole tarvetta. Hankkeen puolella olevien henkilöiden puheenvuoroista kuului pidempiaikaisen romanien parissa tehdyn työn myötä tullut kokemus ja tietopohja. Tämä tuli ilmi pidetyistä puheenvuoroista, jotka olivat tyhjentäviä ja perusteltuja. Itse olen tutkimuksen kannalla. Kuulemistilaisuus poisti turhat epäilykset ja lisäsi varmuutta siitä, että tämä on tarpeellinen hanke. Vastaavanlaisia tutkimuksia on tehty Suomessa muillekin vähemmistöille ja nyt on romanien vuoro.

Leif Hagert

Au mensa III - Tule mukaan! on Suomen Romaniyhdistyksen nuorisoprojekti.

https://www.facebook.com/aumensa/