Indikaattorit

Aktiivinen kansalaisuus

Helsingin kunnallisvaalit

Kunnallisvaaliehdokkuus kertoo puolueiden ja nuorten aikuisten kohtaamisesta sekä nuorten merkityksestä ja roolista puolueiden toiminnassa. Vuoden 2017 kunnallisvaaleissa Helsingin vaalipiirin ehdokkaista 169 oli iältään 18-29-vuotiaita. Kaikista ehdokkaista heidän osuutensa oli vajaa 16 prosenttia. 18-24-vuotiaiden osuus oli 6 prosenttia ja 25-29-vuotiaiden reilu 9 prosenttia.

Nuorten osuus ehdokkaista on selvästi suurin Helsingin vaalipiirissä verrattuna muihin maan vaalipiireihin. Koko maassa 18-29-vuotiaiden osuus oli vain yhdeksän prosenttia ja seuraavaksi suurin osuus Helsingin jälkeen oli Vaasan vaalipiirissä, vajaa kymmenen prosenttia. Tilanne on ollut vastaava kahdessa edellisissäkin kunnallisvaaleissa.  Nuorten aikuisten määrä on Helsingin väestöstä suuri, mikä saattaa osaltaan selittää nuorten suhteellisen suurta osuutta ehdokkaista. Toisaalta moni nuori aikuinen on juuri muuttanut Helsinkiin, eikä ole vielä välttämättä kiinnittynyt kaupunkiin tai siellä toimiviin puolueisiin tai muihin organisaatioihin.

Alle 30-vuotiaiden osuus kunnallisvaaliehdokkaista on vähentynyt vuoden 2008 vaaleista, jolloin viidennes ehdokkaista oli Helsingissä alle 30-vuotiaita. Miehet ovat naisia aktiivisemmin asettuneet ehdolle kunnallisvaaleissa, vuoden 2017 kaikista ehdokkaista 54 prosenttia oli miehiä, 18-29-vuotiaista 57 prosenttia. Vuodesta 2008 nuorten naisten ehdokkaaksi asettuminen on vähentynyt miehiä enemmän. Vaikka Helsingin vaalipiirissä naisten osuus on vaalipiireistä suurin kaiken ikäisillä ehdokkailla, nuorissa ehdokkaissa naiset eivät asetu niin innokkaasti ehdolle Helsingissä.

Aineistokuvaus: 

Indikaattorissa on Helsingin kunnallisvaaleissa ehdokkaina olleet iän ja sukupuolen mukaan. Nuorten ikäluokkien ehdokasmäärät ovat ikäluokista 18-24 sekä 25-29-vuotiaat. Ikäluokkien osuus on laskettu kaikista Helsingin kunnallisvaaliehdokkaiden määrästä.

Kunnallisvaalit toimitetaan joka neljäs vuosi, ja niissä valitaan kunnalle valtuutetut, jotka toimivat ylimmän päätöksenteon elimenä kunnissa. Helsingin kaupunginvaltuustossa on 85 jäsentä ja saman verran varajäseniä.

Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on, jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa ja joka ei ole holhouksen alainen (vajaavaltainen). Ehdokkaita kunnallisvaaleissa voivat asetta puolueet ja äänioikeutetut (10 äänioikeutettua), jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen. Vaaleista lisätietoa löytyy Oikeusministeriön verkkosivuilla www.vaalit.fi.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset