Indikaattorit

Aktiivinen kansalaisuus

Ruuti-vaaleissa äänestäneet

Ruudin ydinryhmän vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki helsinkiläiset 13-17-vuotiaat nuoret. Ruudin ydinryhmä äänestettiin vuonna 2011 ensimmäistä kertaa RuutiExpo -tapahtumassa paikan päällä. Nuorten toiveesta verkossa järjestetty äänestys vuonna 2012 aktivoi selkeästi enemmän nuoria äänestämään, ja äänestysprosentti on kasvanut etenkin parin viime vuoden vaaleissa. Vuonna 2017 äänestys siirtyi kouluäänestyksiin, jokainen alueellinen nuorisotyöyksikkö järjesti äänestystilaisuudet oman alueensa koulujen ja oppilaitosten kanssa. Tällä tavalla tavoitettiin selkeästi enemmän nuoria kuin aikaisemmissa vaaleissa ja vuoden 2017 äänestysprosentti kasvoi jo 40 prosenttiin. Vuoden 2017 huippulukeman jälkeen äänestysprosentti on hieman laskenut. Noin joka kolmannes helsinkiläisnuori äänestää ruutivaaleissa vuosittain. 

Vaikka nuoret pitävät nuorisobarometrin mukaan äänestämistä ja aktiivista toimimista parhaina keinoina vaikuttamiseen, käytetään molempia keinoja kovin vähän. Aktiivisuus lisäksi kasaantuu muutamille harvoille, niin äänestämisessä kuin aktiivisessa toiminnassa. Suurin syy äänestämättä jättämiselle oli nuorisobarometrissa ehdokkaan löytämisen vaikeus, ja tämä oli todennäköisesti ongelmana myös Ruudin ydinryhmän vaaleissa.

Positiivista ydinryhmän vaaleissa on ollut se, että joka vuosi ydinryhmän vaaleihin on saatu ehdolle entistäkin monipuolisempi kattaus nuoria eri puolelta Helsinkiä ja hyvin erilaisista taustoista. Haasteena on kuitenkin saada ääniä kerättyä mahdollisimman tasaisesti eri puolelta Helsinkiä, jotta nuorten mielipiteet tulevat tasapuolisesti huomioiduksi ydinryhmän työskentelyssä.

Valittuihin Helsingin nuorisoneuvoston jäseniin ja nuorisoneuvoston toimintaan voi tutustua tarkemmin: http://ruutivaalit.munstadi.fi/

Päivitetty 12.12.2019

Aineistokuvaus: 

Indikaattorissa on Ruudin ydinryhmävaalien äänestysprosentti. Äänestysoikeutettuja ovat 13-17-vuotiaat, ja indikaattori muodostettiin laskemalla vaaleissa äänestäneiden osuus kaikista äänioikeutetuista, joiden tiedot saatiin väestörekisteristä.

Ruuti on helsinkiläisten nuorten vaikuttamisjärjestelmä. Ruudilla on kahdenkymmenen nuoren ydinryhmä, joka valitaan vuosittain. Ydinryhmä toimii linkkinä helsinkiläisten nuorten ja päättäjien välillä. He myös vievät ruuti.netissä ja toimintaryhmissä kehiteltyjä ajatuksia eteenpäin yhdessä Helsingin kaupungin päättäjien kanssa.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset