Indikaattorit

Elämä ja terveys

Erityiskorvattavat lääkkeet

 

Vuoden 2018 lopussa erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja helsinkiläisiä 15–29-vuotiaita oli 8 053 henkilöä eli noin kuusi prosenttia nuorista. Yleisimmät viisi sairautta, eli astma, diabetes, epilepsia, psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt sekä nivelreuma, kattoivat noin 80 prosenttia erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetuista nuorista.

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen henkilöiden osuus 15–19-vuotiaiden ikäryhmästä oli vajaat viisi prosenttia, 20–24-vuotiaiden ikäryhmästä hiukan yli viisi prosenttia ja 25–29-vuotiaista hiukan yli kuusi prosenttia.

Kaikissa nuorten ikäryhmissä, sekä miehillä että naisilla yleisin erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttava sairaus oli astma. Toiseksi yleisin sairaus 15–19-vuotiailla ja 20–24-vuotiailla oli diabetes, 25–29-vuotiailla psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt.

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen nuorten osuus on kasvanut vuodesta 2010. Kasvua on ollut kaikissa nuorten ikäryhmissä, mutta kahdessa nuorimmassa ikäryhmässä enemmän kuin vanhimmassa, ja miehillä enemmän kuin naisilla.

Päivitetty 24.5.2019

Aineistokuvaus: 

Lääkekorvauksia saaneet 15 -29-vuotiaat vuoden lopussa, erityiskorvattavat lääkkeet yhteensä, ei rajoitetusti korvattuja. Vuoden lopussa voimassa olleet oikeudet erityiskorvattaviin lääkkeisiin. Oikeutetut ikäryhmittäin suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön.

Tiettyjen vaikeiden, pitkäaikaisten sairauksien hoidossa käytettävistä lääkkeistä voi saada peruskorvausta suuremman erityiskorvauksen. Erityiskorvausryhmiä on kaksi: alempi ja ylempi erityiskorvausryhmä. Alemmassa erityiskorvausryhmässä lääkehoidon kustannuksista korvataan 65 prosenttia ja ylemmässä erityiskorvausryhmässä 100 prosenttia lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Ylemmän erityiskorvausryhmän lääkkeistä asiakas kuitenkin maksaa asiointikerralla lääkekohtaisen omavastuuosuuden, joka on 3 euroa.

Valtioneuvosto päättää, mitkä sairaudet kuuluvat erityiskorvauksen piiriin, ja säätää niistä valtioneuvoston asetuksella. Lääkkeiden hintalautakunta päättää, mitkä lääkevalmisteet ovat erityiskorvattavia näissä sairauksissa. Lääkkeiden hintalautakunta voi myös rajoittaa erityiskorvattavuuden koskemaan vain sairauden tiettyä muotoa tai vaikeusastetta.

Viisi nuorilla yleisintä erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavaa sairautta: Diabetes, epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat, vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt, hajapesäkkeiset sidekudostaudit ja reumaattiset niveltulehdukset sekä krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat keuhkosairaudet.