Indikaattorit

Elämä ja terveys

Kouluruokailutottumukset

Suurin osa helsinkiläisnuorista syö koululounasta lähes päivittäin. Peruskoulujen yläluokilla kahdeksan oppilasta kymmenestä syö koululounaan vähintään kolme kertaa viikossa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa osuus on lähes yhdeksän oppilasta kymmenestä. Tyttöjen ja poikien lounasruokailun useudessa ei ole merkittäviä eroja.  Säännöllisesti koululounaan syövien helsinkiläisnuorten osuus on pysynyt samalla tasolla vuodesta 2010 alkaen.

Helsinkiläisnuoret syövät koululounasta hieman harvemmin kuin nuoret maassa keskimäärin. Pääkaupunkiseudun nuorista espoolaiset syövät lounasta useimmiten ja vantaalaiset harvimmin.

Suositusten mukaan kouluruokailun tulisi kattaa noin kolmanneksen nuorten päivittäisestä energiansaannista. Koululounaan syömiseen vaikuttaa kouluympäristö ja kaverit sekä lähialueella mahdollisesti sijaitsevat kaupat tai pikaruokapaikat.

Päivitetty 13.12.2017

Aineistokuvaus: 

Indikaattori perustuu kysymykseen ”Kuinka usein syöt koululounasta kouluviikon aikana? Viitenä päivänä / 3-4-päivänä / 1-2-päivänä / Harvemmin”. Indikaattoriin laskettiin nuoret, jotka syövät koululounasta 3-5 kertaa viikossa.

Vuonna 2017 kouluterveyskyselyyn vastanneita oli Helsingin peruskoulun 8.- ja 9.-luokalla 5125 oppilasta, lukioissa 3809 opiskelijaa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 2159 opiskelijaa. Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010, 2013 ja 2017.

Aiheeseen liittyvä kokemustieto
"Hedelmät on mun karkkia" 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset