Indikaattorit

Elämä ja terveys

Mielen hyvinvointi

Vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta koki keskimäärin noin 14 prosenttia helsinkiläisnuorista. Ahdistuneisuutta kokeneiden osuudet ovat samalla tasolla kaikilla eri kouluasteilla. Nuoret murehtivat erilaisia asioita ja huolen aiheita saattavat olla oma terveys, ihmissuhteet, koulunkäynti tai taloudellinen tilanne. Mitä useammista asioista nuori on huolissaan ja mitä enemmän oireina ilmenee jatkuvaa väsymystä, levottomuutta tai ärtyneisyyttä, sitä todennäköisemmin ei ole kyse vain normaalista elämäntilanteen aiheuttamasta ahdistuksesta, vaan yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä

GAD-7 mittari on kehitetty ahdistuneisuushäiriöiden tunnistamiseen ja seulomiseen. GAD-7 on validoitu ja tehokas menetelmä yleistyneen ahdistuneisuushäiriön seulontaan ja sen vaikeusasteen arviointiin, mutta korkea pistemäärä ei vielä tarkoita, että diagnoosi täyttyisi. Ajoittaiset ahdistuksen tunteet ovat osa nuoren normaalia elämää. Läheiset ihmiset voivat tukea ahdistuksen tunteiden kanssa pärjäämistä ja nuoren selviytymistä iänmukaisista haasteista. Varsinaisen ahdistuneisuushäiriön syntyyn vaikuttavat perinnöllinen alttius ja ympäristötekijät, erityisesti lapsuusiässä ja nuorena koettu väkivalta, hylkäämiskokemukset ja muut liiallisesti kuormittavat ympäristötekijät.

Erot ahdistuneisuutta kokeneiden oppilaiden osuuksissa ovat tasoittuneet Helsingin eri kouluasteiden välillä vuoteen 2013 verrattuna. Kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta kokeneiden peruskoululaisten ja lukiolaisten osuus on kasvanut, kun se ammatillisessa koulutuksessa olevilla on lievässä laskussa.

Tytöt kokevat ahdistuneisuutta poikia huomattavasti enemmän kaikilla kouluasteilla. Noin joka viides tyttö on kokenut kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta, kun taas ahdistuneisuutta kokeneiden poikien osuus on vain noin kuusi prosenttia. Peruskoulujen 8. ja 9. luokilla ja lukioissa ahdistuneisuutta kokeneiden tyttöjen osuus kasvoi, ammatillisissa oppilaitoksissa se laski. Ahdistuneisuutta kokeneiden poikien osuudet pysyivät likimain ennallaan.

Helsingin peruskouluissa ahdistuneisuutta kokeneiden määrät ovat samalla tasolla sekä koko maan, että pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien keskiarvojen kanssa. Helsingin lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ahdistuneisuutta esiintyy hieman enemmän kuin koko maassa ja pääkaupunkiseudulla keskimäärin.

Päivitetty 17.10.2017

 

 

 

Aineistokuvaus: 

Sisältää peruskoulujen 8. ja 9.luokan sekä lukion ja ammatillisen 1. ja 2. vuoden kouluterveyskyselyyn vastanneiden oppilaiden tulokset. Indikaattori kuvaa onko nuorella ollut kahden viime viikon aikana kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Indikaattori perustuu GAD-7-mittariin. Tiedot on saatavilla vuodesta 2013 lähtien.

Indikaattori muodostetaan seuraavista kysymyksistä: Kuinka usein seuraavat ongelmat ovat vaivanneet sinua lomakkeen täyttöä edeltäneen kahden viikon aikana? Hermostuneisuuden, ahdistuneisuuden tai kireyden tunne (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Useana päivänä = 1; Suurimpana osana päivistä = 2; Lähes joka päivä = 3) En ole voinut lopettaa tai hallita huolestumistani (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Useana päivänä = 1; Suurimpana osana päivistä = 2; Lähes joka päivä = 3) Liiallinen huolestuneisuus erilaisista asioista (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Useana päivänä = 1; Suurimpana osana päivistä = 2; Lähes joka päivä = 3) Vaikeus rentoutua (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Useana päivänä = 1; Suurimpana osana päivistä = 2; Lähes joka päivä = 3) Niin levoton olo, että on vaikea pysyä aloillaan (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Useana päivänä = 1; Suurimpana osana päivistä = 2; Lähes joka päivä = 3) Taipumus harmistua tai ärsyyntyä helposti (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Useana päivänä = 1; Suurimpana osana päivistä = 2; Lähes joka päivä = 3) Pelko siitä, että jotakin kauheaa saattaisi tapahtua (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Useana päivänä = 1; Suurimpana osana päivistä = 2; Lähes joka päivä = 3). Mukaan otettiin 10–15 pistettä saaneet vastaajat.

Vuonna 2017 kouluterveyskyselyyn vastanneita oli Helsingin peruskoulun 8.- ja 9.-luokalla 5125 oppilasta, lukioissa 3809 opiskelijaa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 2159 opiskelijaa. Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010, 2013 ja 2017.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset