Indikaattorit

Elämä ja terveys

Nuorten kokema riittävä lepo

Riittävä ja hyvä unen laatu luo perustan nuorten kyvyille toimia arjessa. Unen tarve on yksilöllistä ja esimerkiksi fyysinen ja psyykkinen ponnistelu lisää unen tarvetta. Nuoruusiässä usein nukkumistottumukset muuttuvat ja unen kokonaismäärä saattaa vähentyä ja vuorokausirytmi saattaa siirtyä myöhemmäksi lapsuuteen verrattuna. Nuorten nukkumistottumuksiin ja uneen vaikuttavat biologisten tekijöiden lisäksi koulu, koti, kaveripiiri, harrastukset, internetin ja sosiaalisen median käyttö sekä muut ympäristöön liittyvät tekijät.

Suurin osa helsinkiläisnuorista nukkuu riittävästi arkisin. Liian vähän, eli alle kahdeksan tuntia, nukkuu arkisin kolmasosa peruskoulun yläluokkalaisista. Vähän nukkuvien osuus kasvaa siirryttäessä toiselle asteelle, jossa opiskelevista helsinkiläisnuorista noin puolet nukkuu arkisin tavallisesti alle kahdeksan tuntia. Riittävästi nukkuvien tyttöjen ja poikien osuudet ovat keskimäärin yhtä suuret peruskouluissa ja lukioissa. Ammatillisten koulutuksen opiskelijoista pojat nukkuvat tyttöjä harvemmin riittävästi. Riittävästi nukkuvien helsinkiläisnuorten osuudet ovat samalla tasolla koko maan keskiarvon ja muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

Päivitetty 8.12.2017

Aineistokuvaus: 

Sisältää peruskoulujen 8. ja 9.luokan sekä lukion ja ammatillisen 1. ja 2. vuoden kouluterveyskyselyyn vastanneiden oppilaiden tulokset.

Indikaattori perustuu kahteen kysymykseen: Mihin aikaan tavallisesti menet nukkumaan? - Arkisin (Noin 21 tai aikaisemmin, Noin 21.30, Noin 22, Noin 22.30, Noin 23, Noin 23.30, Noin 24, Noin 00.30, Noin 01, Noin 01.30 tai myöhemmin) Mihin aikaan tavallisesti heräät? - Arkisin (Noin 6 tai aikaisemmin, Noin 6.30, Noin 7, Noin 7.30, Noin 8, Noin 8.30, Noin 9, Noin 9.30, Noin 10, Noin 10.30 tai myöhemmin) Yöunen pituus on laskettu nukkumaanmeno- ja heräämisajasta. Mukana tarkastelussa ovat vastaajat, jotka nukkuivat arkisin vähemmän kuin 8 tuntia.

Vuonna 2017 kouluterveyskyselyyn vastanneita oli Helsingin peruskoulun 8.- ja 9.-luokalla 5125 oppilasta, lukioissa 3809 opiskelijaa ja ammatillisissa
oppilaitoksissa 2159 opiskelijaa.

Aiheeseen liittyvä kokemustieto
Riittävä lepo – nuoren nukkuminen 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset