Indikaattorit

Elämä ja terveys

Työkyvyttömyys

Työkyvyttömyyden vuoksi oli vuoden 2017 lopussa eläkkeellä 1 405 helsinkiläistä nuorta aikuista, eli yksi sadasta 16–29-vuotiaasta helsinkiläisestä nuoresta sai työkyvyttömyyseläkettä. 16–19-vuotiaiden ikäryhmästä 0,6 prosenttia oli eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi ja 20–24-vuotiaista työkyvyttömyyseläkkeellä oli 1 prosenttia. Yleisimmin nuori työkyvyttömyyseläkeläinen oli kuitenkin 25–29-vuotias; vastaavan ikäiseen väestöön suhteutettuna 25–29-vuotiaista helsinkiläistä 1,3 prosenttia sai työkyvyttömyyseläkettä. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien 16–29-vuotiaiden nuorten määrä kasvoi 36 henkilöllä eli noin kolmella prosentilla vuodesta 2016 vuoteen 2017. Koko maassa työkyvyttömyyseläkkeellä olevien 16–29-vuotiaiden nuorten määrä kasvoi 327 henkilöllä eli kahdella prosentilla vuodesta 2016 vuoteen 2017.

Yleisimmin nuori helsinkiläinen oli eläkkeellä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi. Tästä syystä eläkkeellä oli noin 82 prosenttia kaikista 16–29-vuotiaista työkyvyttömyyseläkkeensaajista. Synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet olivat eläkkeen syynä noin joka kymmenennellä ja hermoston sairaudet viidellä prosentilla nuorista eläkkeensaajista.

Kun kaikkien työkyvyttömyyseläkkeellä olevien helsinkiläisten määrä on laskenut viimeisen kahdeksan vuoden (2010–2017) aikana 11 prosenttia, on nuorten työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä samanaikaisesti kasvanut lähes 20 prosenttia. Myös koko maassa suunta on sama: nuorten työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä on kasvanut, vaikka työkyvyttämyyseläkkeellä olevien kokonaismäärä on samaan aikaan vähentynyt. Nuorten työkyvyttömyyseläkkeiden kasvu keskittyy mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi alkaneisiin eläkkeisiin, joiden määrä on kasvanut nuorilla helsinkiläisillä 28 prosenttia viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Epämuodostumien ja kromosomipoikkeavuuksien tai hermoston sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien lukumäärä on kasvanut huomattavasti vähemmän. Pitää kuitenkin huomioida, että sairausryhmä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00-F99) pitää sisällään laajan kirjon sairauksia kuten älyllinen kehitysvammaisuus ja skitsofrenia.

Nuorilla työkyvyttömyyseläkkeensaajilla ei ole ehtinyt olemaan pitkää työuraa, mikä näkyy myös eläkkeiden suuruudessa. Osa on siirtynyt suoraan eläkkeelle täytettyään 16 vuotta esimerkiksi synnynnäisen vamman vuoksi. Keskimäärin 16–29-vuotias helsinkiläinen sai eläkettä 780 euroa kuukaudessa. Vertailun vuoksi, kaikkien helsinkiläisten työkyvyttömyyseläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke on 1 151 euroa.

 Päivitetty 25.4.2018

Aineistokuvaus: 

Sisältää kansan- ja /tai työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saavien 16-29-vuotiaiden nuorten osuuden vastaavan ikäisestä väestöstä 31.12. Työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät sekä täyden että osaeläkkeen suuruisen toistaiseksi myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeen, kuntoutustuen ja yksilöllisen varhaiseläkkeen. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää työeläkejärjestelmässä 18-62-vuotiaalle ja kansaneläkejärjestelmässä 16-64-vuotiaalle henkilölle, jolla on työkykyä alentava sairaus. Terveydentilan lisäksi otetaan huomioon työntekijän mahdollisuus hankkia ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, johon hänen kohtuudella odotetaan kykenevän, kun otetaan huomioon hänen koulutuksensa, ikänsä, aikaisempi toimintansa, asumisolosuhteensa ja muut näihin verrattavat seikat.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset