Indikaattorit

Elämä ja terveys

Työkyvyttömyys

Työkyvyttömyyden vuoksi oli vuoden 2017 lopussa eläkkeellä 1 384 helsinkiläistä nuorta aikuista, eli yksi sadasta 16–29-vuotiaasta helsinkiläisestä nuoresta sai työkyvyttömyyseläkettä. Nuorimmasta tarkastellusta ikäryhmästä eli 16–19-vuotiaista 0,6 prosenttia oli eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi ja 20–24-vuotiaista työkyvyttömyyseläkkeellä oli noin prosentti.  Puolestaan 25 – 29-vuotiaista helsinkiläisnuorista 1,8 prosenttia sai työkyvyttömyyseläkettä. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien 16–29-vuotiaiden nuorten määrä laski hieman eli 21 henkilöllä eli noin prosentilla vuodesta 2017 vuoteen 2018. Koko maassa työkyvyttömyyseläkkeellä olevien 16–29-vuotiaiden nuorten määrä kasvoi 618 henkilöllä eli neljällä prosentilla vuodesta 2017 vuoteen 2018. Yleisimmin nuori helsinkiläinen oli eläkkeellä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi. Tästä syystä eläkkeellä oli noin 83 prosenttia kaikista 16–29-vuotiaista työkyvyttömyyseläkkeensaajista. Synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet olivat eläkkeen syynä kahdeksalla prosentilla eläkkeensaajista ja hermoston sairaudet viidellä prosentilla kaikista nuorista eläkkeensaajista.

Kun kaikkien työkyvyttömyyseläkkeellä olevien helsinkiläisten määrä on laskenut viimeisen kahdeksan vuoden (2010–2017) aikana 15 prosenttia, on nuorten työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä samanaikaisesti kasvanut noin 21 prosenttia. Myös koko maassa suunta on sama: nuorten työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä on kasvanut, vaikka työkyvyttämyyseläkkeellä olevien kokonaismäärä on samaan aikaan vähentynyt. Nuorten työkyvyttömyyseläkkeiden kasvu keskittyy mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi alkaneisiin eläkkeisiin, joiden määrä on kasvanut nuorilla helsinkiläisillä 31 prosenttia vuosien 2010 ja 2018 välillä. Epämuodostumien ja kromosomipoikkeavuuksien tai hermoston sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien lukumäärä on kasvanut huomattavasti vähemmän. Pitää kuitenkin huomioida, että sairausryhmä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00-F99) pitää sisällään laajan kirjon sairauksia kuten älyllinen kehitysvammaisuus ja skitsofrenia.

Nuorilla työkyvyttömyyseläkkeensaajilla ei ole ehtinyt olemaan pitkää työuraa, mikä näkyy myös eläkkeiden suuruudessa. Osa on siirtynyt suoraan eläkkeelle täytettyään 16 vuotta esimerkiksi synnynnäisen vamman vuoksi. Keskimäärin 16–29-vuotias helsinkiläinen sai eläkettä 797 euroa kuukaudessa. Vertailun vuoksi, kaikkien helsinkiläisten työkyvyttömyyseläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke on 1 154 euroa.

Päivitetty 24.5.2019

Aineistokuvaus: 

Sisältää kansan- ja /tai työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saavien 16-29-vuotiaiden nuorten osuuden vastaavan ikäisestä väestöstä 31.12. Työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät sekä täyden että osaeläkkeen suuruisen toistaiseksi myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeen, kuntoutustuen ja yksilöllisen varhaiseläkkeen. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää työeläkejärjestelmässä 18-62-vuotiaalle ja kansaneläkejärjestelmässä 16-64-vuotiaalle henkilölle, jolla on työkykyä alentava sairaus. Terveydentilan lisäksi otetaan huomioon työntekijän mahdollisuus hankkia ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, johon hänen kohtuudella odotetaan kykenevän, kun otetaan huomioon hänen koulutuksensa, ikänsä, aikaisempi toimintansa, asumisolosuhteensa ja muut näihin verrattavat seikat.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset