Indikaattorit

Itsensä kehittäminen

Harrastaminen

Kouluajan ulkopuoliset harrastukset voivat antaa nuorelle onnistumisen elämyksiä, taitoja ja ystävyyssuhteita. Mieluisa harrastus voi sopivissa määrin omaehtoisesti tehtynä olla tärkeä henkinen voimavara ja tarjota vaihtelua arkeen ja koulutyöhön.

Suurimmalla osalla helsinkiläisnuorista on jokin kouluajan ulkopuolinen harrastus. Yhdeksän nuorta kymmenestä peruskoulun yläluokilla ja lukiossa harrastavat jotain, kuten esimerkiksi liikuntaa, lukemista tai musiikkia, vähintään kerran viikossa. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien säännöllisesti harrastavien osuus on hieman pienempi, kahdeksan nuorta kymmenestä. Tytöistä ja pojista yhtä monella on jokin harrastus. Harrastukset ovat kuitenkin edelleen kovin sukupuolettuneita: pojat harrastavat useammin etenkin omatoimista liikuntaa, kun taas tytöt lukevat ja harrastavat taideaineita poikia enemmän.

Harrastavien helsinkiläisnuorten osuudet ovat samalla tasolla koko maan keskiarvon ja muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Harrastusmuotojen yleisyydessä on joitain eroja Helsingin ja koko maan keskiarvon välillä. Helsinkiläisnuorista suurempi osa seuraa uutisia lähes päivittäin ja lukee kirjoja omaksi ilokseen vähintään kuukausittain verrattuna nuoriin maassa keskimäärin. Käsitöitä ja laitteiden korjaamista kuukausittain harrastetaan Helsingissä muuta maata vähemmän. Liikunnan, musiikin ja kuvataiteiden harrastaminen on Helsingissä samalla tasolla kuin maassa keskimäärin.

Puolet helsinkiläisnuorista tietää oman asuinalueensa harrastusmahdollisuuksista, mutta vain noin kolmasosan mielestä omalla asuinalueella järjestetään kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa nuorille. Yhden neljäsosan mielestä omalla asuinalueella ei ole riittävästi oleskelutiloja nuorille.

Päivitetty 22.12.2017

Aineistokuvaus: 

Indikaattori perustuu kysymykseen: Kuinka usein teet seuraavia asioita kouluajan ulkopuolella? Summamuuttuja muodostuu 8 osiosta: 1) harrastan urheilua tai liikuntaa omatoimisesti, 2) harrastan ohjattua urheilua tai liikuntaa seuran tai järjestön tunneilla, harjoituksissa, kilpailuissa tai otteluissa, 3) osallistun jonkin muun seuran, yhdistyksen tai järjestön toimintaan, esim. partio, 4H-kerho, vapaapalokunta, seurakunta, 4) harrastan laulamista, soittamista tai näyttelemistä, 5) harrastan kirjoittamista, piirtämistä, maalaamista, valokuvaamista tai videokuvaamista, 6) teen käsi- tai puutöitä, askartelen tai korjaan koneita tai laitteita, 9) luen kirjoja omaksi ilokseni, 10) harrastan säännöllisesti jotain muuta. Vastausvaihtoehdot: 1) lähes päivittäin, 2) joka viikko, 3) joka kuukausi, 4) harvemmin, 5) en koskaan. Tarkastelussa ovat ne vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1 tai 2 vähintään yhteen osioon.

Vuonna 2017 kouluterveyskyselyyn vastanneita oli Helsingin peruskoulun 8.- ja 9.-luokalla 5125 oppilasta, lukioissa 3809 opiskelijaa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 2159 opiskelijaa. Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010, 2013 ja 2017.

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Kirjaston käyttö 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset