Indikaattorit

Itsensä kehittäminen

Harrastaminen

Kouluajan ulkopuoliset harrastukset voivat antaa nuorelle onnistumisen elämyksiä, taitoja ja ystävyyssuhteita. Mieluisa harrastus voi sopivissa määrin omaehtoisesti tehtynä olla tärkeä henkinen voimavara ja tarjota vaihtelua arkeen ja koulutyöhön.

Lähes kaikki helsinkiläisnuoret harrastavat jotain vähintään kerran viikossa. Vuonna 2019 nuorten harrastuneisuutta kysyttiin laajemmin kuin aiemmin kouluterveyskyselyssä. Harrastuskysymys koostui 15 vapaa-ajanviettotavasta sisältäen esimerkiksi liikunnan, pelaamisen mobiililaitteella tai tietokoneella, näyttelemisen, koodaamisen tai elokuvateatterissa käymisen. Nuorten harrastukset ovat sukupuolittuneet. Pojat liikkuvat, koodaavat tai ohjelmoivat, pelaavat mobiililaitteella tai tietokoneella, julkaisevat mediasisältöä sekä tekevät videoita ja animaatioita enemmän kuin tytöt. Tytöt taas lukevat, kirjoittavat, hoitavat lemmikkiä, harrastavat näyttelemistä, musiikkia tai kuvataidetta enemmän kuin pojat. Elokuvissa, teatterissa tai näyttelyissä käyminen on yhtä yleistä.

Puolet nuorista tietää asuinalueensa harrastusmahdollisuuksista. Noin kolmanneksen mielestä omalla asuinalueella on myös mielenkiintoista vapaa-ajan toimintaa sekä riittävästi oleskelutiloja nuorille. Noin kolmannes ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista kokee harrastukset liian kalliina. Yläkoululaisista ja lukiolaisista noin viidennes kokee harrastukset liian kalliina.

Päivitetty 30.09.2019, tiedot pohjautuvat kouluterveyskyselyyn vuodelta 2019

Aineistokuvaus: 

Indikaattori perustuu kysymykseen: Kuinka usein teet seuraavia asioita kouluajan ulkopuolella? Vuonna 2019 Summaindikaattori muodostuu 15:sta kysymyksen osiosta: 1) harrastan liikuntaa tai urheilen, 2) harrastan laulamista, soittamista tai säveltämistä, 3) harrastan näyttelemistä, sirkusta tai tanssia, 4) harrastan piirtämistä, maalaamista tai valokuvaamista, 5) luen kirjoja omaksi ilokseni, 6) kirjoitan runoja tai kertomuksia, 7) käyn elokuvissa, teatterissa, konsertissa tai näyttelyissä, 8) teen käsi- tai puutöitä, askartelen, rakennan tai korjaan koneita tai laitteita, 9) koodaan tai ohjelmoin, 10) harrastan pelaamista kännykällä, tabletilla, tietokoneella tai muulla vastaavalla, 11) teen animaatioita, videoita tai elokuvia, 12) julkaisen mediasisältöä esimerkiksi bloggaamalla, vloggaamalla tai tubettamalla, 13) hoidan lemmikkiä tai kotieläintä, 14) osallistun jonkin seuran, yhdistyksen tai järjestön toimintaan, esim. partio, 4H-kerho, vapaapalokunta, vapaaehtoistoiminta, seurakunta, 15) harrastan säännöllisesti jotain muuta

Vuonna 2017 summamuuttuja muodostui 8 osiosta: 1) harrastan urheilua tai liikuntaa omatoimisesti, 2) harrastan ohjattua urheilua tai liikuntaa seuran tai järjestön tunneilla, harjoituksissa, kilpailuissa tai otteluissa, 3) osallistun jonkin muun seuran, yhdistyksen tai järjestön toimintaan, esim. partio, 4H-kerho, vapaapalokunta, seurakunta, 4) harrastan laulamista, soittamista tai näyttelemistä, 5) harrastan kirjoittamista, piirtämistä, maalaamista, valokuvaamista tai videokuvaamista, 6) teen käsi- tai puutöitä, askartelen tai korjaan koneita tai laitteita, 9) luen kirjoja omaksi ilokseni, 10) harrastan säännöllisesti jotain muuta. Vastausvaihtoehdot: 1) lähes päivittäin, 2) joka viikko, 3) joka kuukausi, 4) harvemmin, 5) en koskaan. Tarkastelussa ovat ne vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1 tai 2 vähintään yhteen osioon.

Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2017 ja 2019. 

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Kirjaston käyttö 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset