Indikaattorit

Itsensä kehittäminen

Oppimistaidot

Oppimistaitoja ovat kyky etsiä uutta tietoa eri lähteistä, seurata opetusta ja omaksua uutta tietoa, tehtävien tekeminen ja kokeisiin valmistautuminen sekä tiedon merkityksien ymmärtäminen ja selviytyminen itsenäisesti omatoimisuutta vaativista tehtävistä. Oppimistaitoihin vaikuttavat itsetuntemus eli käsitys itsestä oppijana, tieto omasta motivaatiosta ja keskittymistä edistävistä asioista sekä ajankäytön suunnittelu.

Peruskoulun yläkoululaisista eniten haastetta tuottavat suulliset esiintymiset ja kokeisiin valmistautumiset. Noin kolmannes yläkoululaisista on kokenut melko tai erittäin paljon vaikeuksia kyseisissä oppimistaidoissa. Tytöillä kokemus vaikeuksista oppimistaidoissa on yleisempää kuin pojilla. Noin 40 prosenttia yläkoululaistytöistä on kokenut oppimisvaikeuksia suullisissa esiintymisissä.

Läksyjen tai muiden vastaavien tehtävien tekeminen sekä laskemista vaativien tehtävien tekeminen tuottivat lukiolaisille haastetta suullisen esiintymisen ja kokeisiin valmistautumisen lisäksi.  Runsas kolmannes lukiolaisista koki melko tai erittäin paljon vaikeuksia näissä neljässä oppimistaidoissa. Haasteet olivat yleisempää tytöillä kuin pojilla. Runsas kolmannes lukiolaistytöistä koki myös haasteita tunnilla vastaamisessa.

Myös ammatillisessa koulutuksessa kokeisiin valmistautuminen, suullinen esiintyminen ja laskemista vaativien tehtävien tekeminen oli yleisimpiä oppimishaasteita. Kyseiset haasteet olivat yleisempää tytöillä kuin pojilla. Ammatillisen koulutuksen tytöistä 45 prosenttia oli kokenut melko tai erittäin paljon vaikeuksia suullisissa esiintymisissä, laskemista vaativissa tehtävissä ja kokeisiin valmistautumisessa.

Päivitetty 27.11.2019

Aineistokuvaus: 

Indikaattori perustuu kysymykseen: ”Onko sinulla vaikeuksia seuraavissa opiskeluun liittyvissä asioissa?" Kysymyksen osiot ovat ”Opetuksen seuraaminen oppitunneilla”, ”Läksyjen tai muiden vastaavien tehtävien tekeminen", ”Kokeisiin valmistautuminen", ”Kirjoittamista vaativien tehtävien tekeminen”, ”Lukemista vaativien tehtävien tekeminen”, ”Laskemista vaativien tehtävien tekeminen”, ”Suullinen esiintyminen”, ”Vastaaminen tunnilla” ja ”Opiskelussa käytettävien laitteiden (digitaalisen tekniikan tai ohjelmistojen) käyttö”. Vastausvaihtoehdot olivat: 1) ei lainkaan, 2) melko vähän, 3) melko paljon ja 4) erittäin paljon. Tarkastelussa ovat ne vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 3 tai 4.

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Elämäntaidot koulusta 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset