Indikaattorit

Luonto ja kestävä kehitys

Kaupunkimatkojen kulkutavat

Helsinkiläisnuorten yleisin kulkutapa kaupungissa on julkinen liikenne, lähes puolet 18–29-vuotiaista teki jonkun päivän matkoistaan joukkoliikenteellä. Eri ikäryhmistä juuri 18–29-vuotiaat ovat ahkerimpia joukkoliikenteen käyttäjiä. Vuonna 2018 helsinkiläiset 18–29-vuotiaat tekivät keskimäärin 3,2 matkaa vuorokauden aikana ja näistä matkoista 1,3 tehtiin joukkoliikenteellä. Naiset käyttävät miehiä enemmän joukkoliikennettä kaikissa ikäluokissa. Nuorten joukkoliikenteen käyttö laski hieman kuitenkin edellisvuoteen verrattuna.

Henkilöauton käyttö, joko kuljettajana tai matkustajana, on nuorilla muita helsinkiläisiä vähäisempää. 18–29-vuotiaiden matkoista reilu kymmenesosa tehtiin autolla, kaikista helsinkiläisten matkoista autolla tehtiin viidennes. Miehet käyttävät autoa naisia enemmän kaikissa ikäluokissa.

Vajaa puolet nuorten matkoista tehtiin kävellen tai pyörällä vuonna 2018. Kävellen tehtyjen matkojen määrä on pysynyt tasaisena viime vuosina eli helsinkiläisnuori tekee matkan kävellen keskimäärin noin kerran päivässä. Kävellen tehtyjen matkojen määrä on kuitenkin nykyään enemmän kuin 2010-luvun alkupuolella. Nuorista naiset tekevät enemmän matkoja kävellen, muilla ikäryhmillä tilanne on tasaisempi sukupuolten kesken. Polkupyörän käytössä ei ole havaittavissa suuria muutoksia 2010-luvulla nuorten keskuudessa.

Päivitetty 08.08.2019

Aineistokuvaus: 

Sisältää tietoja helsinkiläisten liikkumistottumuksista vuosina 2010 ja 2012–2017 tehdyistä tutkimuksista. Tutkimuksien kohderyhmänä oli Helsingin kaupungin 7–79-vuotias väestö. Vuonna 2017 haastatteluja tehtiin yhteensä 3 035 kappaletta, näistä 22 prosenttia kohdistui 18-29-vuotiaisiin.

Vastaajia pyydettiin kertomaan edellisen vuorokauden aikana tekemänsä matkat aamusta kello 4.00:sta yöhön klo 3.59 asti sen kulkutavan mukaan, jolla tehtiin kilometreissä pisin matka. Mukaan otettiin vain Helsingin sisällä tapahtuvat matkat. Tutkimuksessa matkalla tarkoitettiin siirtymistä kävellen tai jollain kulkuneuvolla paikasta toiseen. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalle.  

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Kestävän kehityksen oppilaitokset 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
  • Pääkaupunkiseudun opiskelijoiden World Student Capital -verkosto julkisti 3.12.2015 Opiskelijan k

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset