Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

20-24-vuotiaat korkea-asteen koulutuksessa

Korkeakouluissa opiskeli 43 prosenttia helsinkiläisistä 20–24-vuotiaista vuoden 2017 syksyllä. 18 prosenttia suoritti tutkintoa ammattikorkeakoulutuksessa ja 26 prosenttia yliopistokoulutuksessa. Sukupuolten välillä oli iso ero; naisista 46 prosenttia opiskelee korkea-asteella ja miehistä 40 prosenttia.

Helsinkiläiset 20–24-vuotiaat opiskelevat yhtä paljon ammattikorkeakoulutuksessa kuin koko maankin nuoret (18 %), mutta yliopistokoulutuksessa selvästi koko maata enemmän (17 %). Kokonaisuudessa koko maan 20–24-vuotiaista 35 prosenttia opiskelee korkea-asteella. Espoolaisista nuorista 41 ja vantaalaisista 23 prosenttia opiskelee korkea-asteella.

Äidinkielen mukaan osallistuvuudessa korkea-asteelle on isoja eroja; helsinkiläisistä ruotsinkielisistä 20–24-vuotiaista 69 prosenttia opiskelee korkea-asteella, suomenkielisistä 45 prosenttia ja muun kielisistä 26 prosenttia. Ruotsinkieliset opiskelevat Helsingissä huomattavasti koko maan tasoa enemmän (47 %) Vieraskielisten osallistuvuus on Helsingissä taas koko maan tasoa alhaisempi (33 %). Helsinkiläiset vieraskieliset opiskelevat yliopistossa samassa suhteessa kuin koko maassa, mutta ammattikorkeakoulussa vähemmän.

Korkea-asteen koulutukseen osallistuminen on vähentynyt viime vuosien aikana. Kieliryhmistä vain vieraskielisten osallistuvuus korkea-asteen koulutukseen on kasvanut 2010-luvulla. Naisten osallistuminen korkeakoulutukseen on vähentynyt miehiä nopeammin, joten sukupuolten välinen ero on pienentynyt korkea-asteen koulutukseen osallistumisessa.

 Päivitetty 20.8.2018. Tiedot päivitetään joka toinen vuosi.

Aineistokuvaus: 

Sisältää tietoja korkea-asteen koulutuksessa olevien 20-24-vuotiaiden kotikunnaltaan helsinkiläisten osuudesta kaikista 20-24-vuotiaista helsinkiläisistä. Korkea-asteen koulutus on ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa annettavaa koulutusta. Opiskelijoiden määrä on vuosittain ajankohdasta 20.9. ja väestömäärä ajankohdasta 31.12.

Opiskelijoissa on tutkintoon tähtäävät opiskelijat. Ammattikorkeakoulukoulutuksessa on mukana ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät opiskelijat. Yliopistokoulutus sisältää alempia (kandidaatti) ja ylempiä (maisteri) korkeakoulututkintoja suorittavat opiskelijat sekä tieteellisiä jatkotutkintoja suorittavat, joita ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset