Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

Koulunkäynnistä pitäminen

64 prosenttia peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista pitää koulunkäynnistä hyvin tai melko paljon. Koulunkäynnistä pitäminen lisääntyy siirryttäessä toiselle asteelle, lukiolaisten vastaava osuus on 72 prosenttia ja ammatillisessa opetuksessa olevista peräti 84 prosenttia pitää koulunkäynnistä hyvin melko tai paljon. Helsingissä sekä tytöt että pojat pitävät koulunkäynnistä keskimäärin yhtä paljon, mutta peruskoulun yläluokilla pojat pitävät koulunkäynnistä tyttöjä enemmän.

Koulunkäynnistä pitävien peruskoulun yläluokkalaisten osuus on lievässä laskussa, ammatillisessa opetuksessa olevien taas lievässä nousussa. Hyvin tai melko paljon koulunkäynnistä pitävien lukiolaisten osuus on laskenut vuoden 2013 tuloksiin verrattuna kahdeksan prosenttiyksikköä. Pitkän aikavälin trendi helsinkiläisnuorten keskuudessa on kuitenkin nouseva.

Peruskoulun yläluokilla helsinkiläiset pojat pitävät koulunkäynnistä selvästi koko maan poikia enemmän. Muuten koulunkäynnistä hyvin tai melko paljon pitävien helsinkiläisnuorten osuus on samalla tasolla muun pääkaupunkiseudun ja koko maan keskiarvon kanssa.

Päivitetty 19.12.2017

Aineistokuvaus: 

Indikaattori perustuu kysymykseen: ”Mitä pidät koulunkäynnistä tällä hetkellä? Pidän koulunkäynnistä” Vastausvaihtoehdot: 1) hyvin paljon, 2) melko paljon, 3) melko vähän, 4) en lainkaan.

Vuonna 2017 kouluterveyskyselyyn vastanneita oli Helsingin peruskoulun 8.- ja 9.-luokalla 5125 oppilasta, lukioissa 3809 opiskelijaa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 2159 opiskelijaa. Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010, 2013 ja 2017.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset