Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

Koulutuksesta valmistuneiden siirtyminen jatkokoulutukseen ja työhön

Helsingissä lukion päättäneet siirtyvät koko maan tasoa hieman heikommin tutkintoon johtaviin jatko-opintoihin. Sen sijaan ammatillisen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet työllistyvät selvästä paremmin kuin koko maassa keskimäärin. Yliopistoista valmistuneiden työllisyys on samaa luokkaa kuin koko maassa keskimäärin. Vastavalmistuneiden työllisyyteen on viime vuosina vaikuttanut voimakkaasti talouden taantuma.

Helsingissä peruskoulun vuonna 2015 päättäneistä 97 prosenttia siirtyi jatkokoulutukseen samana vuonna, tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 94 prosenttia; lukioissa 68 prosenttia ja ammatillisessa koulutuksessa 26 prosenttia. Tutkintoon johtavaan koulutukseen välittömästi siirtyneiden osuus on kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana, ja Helsingissä peruskoulun päättäneet siirtyvätkin nykyään yhtä hyvin jatkokoulutukseen kuin nuoret koko maassa keskimäärin.

Ylioppilastutkinnon vuonna 2015 suorittaneista siirtyi jatko-opintoihin 32 prosenttia samana vuonna. Edellisenä vuonna valmistuneista jatko-opinnoissa oli 49 prosenttia. Koko maan ylioppilailla vastaavat osuudet olivat 34 ja 59 prosenttia. Jatko-opintoihin siirtyneiden osuudet ovat laskeneet viime vuosien aikana sekä Helsingissä että koko maassa. Helsingissä jatko-opintoihin vuonna 2015 siirtyneistä lähes puolet (45 %) aloitti yliopisto-opinnot, 14 prosenttia ammattikorkeakouluopinnot ja 14 prosenttia ammatillisen koulutuksen (muiden koulutusasteesta ei tietoa).

Helsingissä ammatillisen perustutkinnon vuonna 2015 suorittaneista 65 prosenttia oli työllisinä saman vuoden lopussa. Vuosi valmistumisen jälkeen työllisinä oli 73 prosenttia. Vuonna 2015 heikko taloustilanteen vaikutti vielä vastavalmistuneiden työllisyyteen. Koko maassa ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllistyminen on Helsinkiä selvästi heikompaa, vastavalmistuneista työllisenä oli vain 52 prosenttia ja edellisvuonna valmistuneista 61 prosenttia. Työttöminä vuosi valmistumisen jälkeen Helsingissä valmistuneista oli 14 prosenttia, koko maassa jopa 22 prosenttia.

Helsingin seudulla ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2015 suorittaneista 81 prosenttia oli työllisinä saman vuoden lopulla. Vuosi valmistumisen jälkeen työllisten osuus nousee 85 prosenttia. Työllisten osuus on pienimmillään koko 2000-luvulla. Koko maassa työllisten vastaavat osuudet olivat 74 ja 81 prosenttia. Vuosi valmistumisen jälkeen työttöminä oli Helsingin seudulla valmistuneista kuusi prosenttia, koko maassa joka kymmenes.  

Helsingin seudun yliopistoissa ylemmän korkeakoulututkinnon vuonna 2015 suorittaneista 74 prosenttia oli työllisinä samana vuonna ja 79 prosenttia vuosi aikaisemmin valmistuneista. Työllisten osuus on laskenut koko 2010-luvun. Koko maassa tutkinnon samana vuonna suorittaneista oli työllistynyt 72 prosenttia ja vuotta aikaisemmin valmistuneista 79 prosenttia. Työttömyys on Helsingin seudulla valmistuneilla pienempi kuin koko maassa valmistuneilla (8 ja 9 % vuosi valmistumisen jälkeen).

 Päivitetty 10.4.2018

Aineistokuvaus: 

Sisältää tietoja koulutuksesta valmistuneiden sijoittumisesta jatkokoulutukseen ja työhön valmistumisvuonna ja vuosi valmistumisen jälkeen. Peruskoulu ja lukio ovat yleissivistävää koulutusta ja valmistavat oppilasta jatkokoulutukseen. Tästä johtuen peruskoulusta ja lukiosta valmistuneista tarkastellaan jatkokoulutukseen siirtyneiden osuutta. Peruskouluaineiston pääasiallisen toiminnan tieto on aiemmin tuotettu työssäkäyntitilaston ennakkoaineistosta. Vuoden 2012 aineiston osalta siirryttiin käyttämään työssäkäyntitilaston lopullista aineistoa. Muutos aiheuttaa siirtymän pääasiallisen toiminnan luokasta "muu tai tuntematon" luokkaan "päätoimiset opiskelijat". Kyseessä on pääosin 10-luokkalaisista koostuva ryhmä.

Ammatillisesta, ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksesta valmistuneista tarkastellaan työllistyneiden osuutta. Peruskoulusta, lukiossa ja ammatilliselta toiselta asteelta valmistuneista tarkastellaan Helsingissä tutkinnon suorittaneita. Ammattikorkeakouluista ja yliopistoista valmistuneita tarkastellaan Helsingin seudulla tutkinnon suorittaneita. Tutkinnon suorittaneita koskevat tiedot ovat Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä ja jatko-opintoja koskevat tiedot opiskelijarekistereistä. Työllistymistä, työvoimaa ja ansioita koskevat tiedot poimitaan Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset