Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

Koulutuksesta valmistuneiden siirtyminen jatkokoulutukseen ja työhön

Helsingissä lukion päättäneet siirtyvät koko maan tasoa hieman heikommin tutkintoon johtaviin jatko-opintoihin. Sen sijaan ammatillisen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet työllistyvät selvästä paremmin kuin koko maassa keskimäärin. Yliopistoista valmistuneiden työllisyys on samaa luokkaa kuin koko maassa keskimäärin. Vastavalmistuneiden työllisyyteen on viime vuosina vaikuttanut voimakkaasti talouden taantuma.

Helsingissä peruskoulun vuonna 2017 päättäneistä noin 97 prosenttia siirtyi jatkokoulutukseen samana vuonna, tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 93 prosenttia; lukioissa 68 prosenttia ja ammatillisessa koulutuksessa 26 prosenttia. Tutkintoon johtavaan koulutukseen välittömästi siirtyneiden osuus Helsingissä on kasvanut huomattavasti verrattuna vuoteen 2010, jolloin vastaava osuus oli 86 prosenttia.  Helsingissä peruskoulun päättäneet siirtyvätkin nykyään yhtä hyvin jatkokoulutukseen kuin nuoret koko maassa keskimäärin.

Ylioppilastutkinnon vuonna 2017 suorittaneista siirtyi jatko-opintoihin 28 prosenttia samana vuonna. Edellisenä vuonna valmistuneista jatko-opinnoissa oli 47 prosenttia. Jatko-opintoihin siirtyneiden osuudet ovat laskeneet viime vuosien aikana sekä Helsingissä että koko maassa.

Helsingissä ammatillisen perustutkinnon vuonna 2017 suorittaneista 69 prosenttia oli työllisinä saman vuoden lopussa. Vuosi valmistumisen jälkeen työllisinä oli 72 prosenttia. Koko maassa keskimäärin 56 prosenttia ammatillisen perustutkinnon suorittaneista oli työllisinä vuoden 2017 lopussa ja vastaavasti 61 prosenttia vuosi valmistumisen jälkeen.

Helsingin seudulla ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2017 suorittaneista 83 prosenttia oli työllisinä saman vuoden lopulla. Vuosi valmistumisen jälkeen työllisten osuus nousee 87 prosenttiin. Helsingin seudun ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllistyminen on jonkin verran parempaa kuin muissa maan ammattikorkeakouluista valmistuneilla. Noin 78 prosenttia muista maan ammattikorkeakouluista valmistuneista työllistyi samana vuonna ja vastaavasti noin 83 prosenttia oli työllisenä vuosi valmistumisen jälkeen.

Helsingin seudun yliopistoissa ylemmän korkeakoulututkinnon vuonna 2017 suorittaneista runsas 78 prosenttia oli työllisinä samana vuonna ja vajaa 82 prosenttia vuosi aikaisemmin valmistuneista. Samoin Helsingin seudun yliopistoissa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistyminen oli hieman parempaa kuin muissa Suomen yliopistoissa tutkinnon suorittaneiden. Kyseiset prosenttiosuudet olivat 76 prosenttia (saman vuonna) ja 82 prosenttia (vuosi valmistumisen jälkeen) muissa Suomen yliopistoissa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden keskuudessa vuonna 2017. Helsingin seudun yliopistot käsittivät tässä vertailussa Helsingin yliopiston, Svenska Handelshögskolanin, Aalto-yliopiston ja taideyliopiston.  

Päivitetty 29.7.2019

Aineistokuvaus: 

Sisältää tietoja koulutuksesta valmistuneiden sijoittumisesta jatkokoulutukseen ja työhön valmistumisvuonna ja vuosi valmistumisen jälkeen. Peruskoulu ja lukio ovat yleissivistävää koulutusta ja valmistavat oppilasta jatkokoulutukseen. Tästä johtuen peruskoulusta ja lukiosta valmistuneista tarkastellaan jatkokoulutukseen siirtyneiden osuutta. Peruskouluaineiston pääasiallisen toiminnan tieto on aiemmin tuotettu työssäkäyntitilaston ennakkoaineistosta. Vuoden 2012 aineiston osalta siirryttiin käyttämään työssäkäyntitilaston lopullista aineistoa. Muutos aiheuttaa siirtymän pääasiallisen toiminnan luokasta "muu tai tuntematon" luokkaan "päätoimiset opiskelijat". Kyseessä on pääosin 10-luokkalaisista koostuva ryhmä.

Ammatillisesta, ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksesta valmistuneista tarkastellaan työllistyneiden osuutta. Peruskoulusta, lukiossa ja ammatilliselta toiselta asteelta valmistuneista tarkastellaan Helsingissä tutkinnon suorittaneita. Ammattikorkeakouluista ja yliopistoista valmistuneita tarkastellaan Helsingin seudulla tutkinnon suorittaneita. Tutkinnon suorittaneita koskevat tiedot ovat Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä ja jatko-opintoja koskevat tiedot opiskelijarekistereistä. Työllistymistä, työvoimaa ja ansioita koskevat tiedot poimitaan Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset