Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

Nuorten velkaantuminen

Pääkaupunkiseudulla oli 82 300 velallista 20-29-vuotiaiden asuntokuntaa vuonna 2016. Lukumäärä on kasvanut kovalla vauhdilla eli noin 4 000 asuntokunnalla vuosittain vuoden 2014 jälkeen. Keskimääräisen velan määrä ei kuitenkaan ole juurikaan muuttunut. Keskimäärin tämän ikäluokan asuntokunnan velkataakka oli pääkaupunkiseudulla 32 300 euroa vuonna 2016. Koko maassa se oli 3 100 euroa suurempi.

Nuorista 20–29-vuotiaista pääkaupunkiseudun nuorista 11 prosentilla oli asuntovelkaa vuonna 2016. Osuus oli pienempi kuin koko maassa, jossa melkein joka viidennellä saman ikäisellä oli asuntovelkaa. Nuorten asuntovelallisten osuus ikäluokastaan kasvoi aina vuoteen 2007 asti, jonka jälkeen se on laskenut - etenkin vuoden 2010 jälkeen. Keskimääräinen asuntovelka oli 20–29-vuotiailla pääkaupunkiseudulla korkeampi (103 700 euroa) kuin koko maassa (81 200 euroa) vuonna 2016. Naisilla asuntovelallisten osuus ikäluokastaan on ollut suurempi kuin miehillä. Alle 20-vuotiaista vain 50 nuorella oli asuntovelkaa pääkaupunkiseudulla vuonna 2016.

Opintovelkaa oli vain prosentilla pääkaupunkiseudun alle 20-vuotiaista nuorista, mutta 20–29-vuotiaista sitä oli joka kolmannella vuonna 2014. Koko maassa osuudet olivat lähes samansuuruiset. Nykyisin opintovelat sisällytetään tilastoinnissa muihin velkoihin, joten niistä ei ole enää erikseen saatavissa tietoja vuoden 2014 jälkeen. Muihin velkoihin luetaan myös esimerkiksi lainat vapaa-ajanasuntoon tai auton hankintaan sekä muut kulutusluotot. Keskimäärin alle 20-vuotiailla oli  yhteenlaskettua opinto- ja muuta velkaa 4 100 euroa vuonna 2016 eli lähes yhtä paljon kuin edellisvuonnakin. Ikäryhmässä 20-29 vuotiaat vastaava velkataakka oli 9 100 euroa. Pääkaupunkiseudulla opinto- ja muiden velkojen lukumäärä oli 20-29 vuotiailla lähes 72 000 ja alle 20-vuotiailla niitä oli 2 600.

Elinkeinotoimintaan otettu keskimääräinen velka oli hieman yli 70 000 euroa pääkaupunkiseudun 20-29 ikäisten nuorten asuntokunnilla ja yhteensä niitä oli 560 vuonna 2016. Velanottajien lukumäärä on noussut vuoden 2013 jälkeen ja myös keskimääräisen laina määrä kasvoi vuonna 2016 edellisvuodesta. Naisilla velka on perinteisesti ollut alhaisempi kuin miehillä.

Päivitetty 15.6.2018

Aineistokuvaus: 

Sisältää tietoja nuorten veloista ikäluokittain. Velkoina on eritelty asuntovelat, opintovelat, elinkeinotoiminnan ja tulolähteen velat sekä muut velat. Asuntovelat ja opintovelat on ilmoitettu henkilöä kohden, elinkeinotoiminnan velat sekä muut velat ovat velkojen lukumääriä. Velat voivat olla päällekkäisiä eli yhdellä henkilöllä voi olla useita lainoja. Velallisten henkilöiden tiedot ovat koko pääkaupunkiseudulta, ei vain Helsingistä. Tiedoissa ovat asuntoväestöön kuuluvat henkilöt. Velat kuvaavat asuntokuntiin kuuluvien henkilöiden velkamäärää vuoden lopussa (31.12.)

Asuntovelkaa on velka, joka kohdistuu verovelvollisen tai hänen perheensä vakituisen asunnon hankkimiseen tai peruskorjaukseen. Opintovelalla tarkoitetaan valtion takaamaa opintovelkaa. Vuodesta 2015 lähtien opintovelkoja ei ole ilmoitettu erikseen, vaan ne ovat sisällytetty muihin velkoihin. Tulolähteeseen kohdistuvia velkoja ovat maa- ja metsätalouteen sekä elinkeinotoimintaan kohdistuvat velat. Tulonhankkimisvelkaa on velka, joka kohdistuu veronalaisen tulon hankintaan. Muita velkoja ovat esim. lainat vapaa-ajanasunnon tai auton hankintaan sekä muut kulutusluotot. Mukana eivät ole ns. jatkuvat luotot eli esimerkiksi yleis- ja erityisluottokorttiluotot, luotolliset tilit sekä muut luotot, joita kuluttaja voi luottorajan puitteissa käyttää jatkuvasti ilman luotonantajan erillistä luottopäätöstä. Mukana ovat luotto- ja rahoituslaitoksilta, huoltokonttoreilta sekä muilta yleisimmiltä luotonantajilta saadut lainat ja luotot.

Aiheeseen liittyvä kokemustieto
Laina on monille nuorille ilmaista rahaa 
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset