Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

Toisen asteen koulutuksen keskeyttäneet

 

Lukuvuoden 2016–2017 aikana Helsingin nuorten lukiokoulutuksen oppilaitoksessaan keskeytti viisi prosenttia opiskelijoista. Suurin osa näistä keskeyttäneistä jatkoi muussa koulutuksessa, ja kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen ulkopuolelle jäi noin kaksi prosenttia opiskelijamäärästä kyseisen lukuvuoden aikana. Koko maassa opintonsa kokonaan keskeyttäneiden osuus oli hieman alhaisempi: 1,6 prosenttia. Keskeyttäminen on keskimäärin vähäisempää kaupungin ruotsinkielisissä lukioissa ja valtion lukioissa. Helsingin keskeyttäneiden osuutta kasvattavat yksityiset kansainväliset lukiot, joiden opiskelijat ovat keskimääräistä liikkuvampia.

Helsingin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista 13 prosenttia keskeytti opinnot oppilaitoksessaan lukuvuonna 2016 – 2017. Osa keskeyttäjistä jatkoi muussa koulutuksessa ja kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen lopetti 8 prosenttia opiskelijoista Helsingissä.  Keskeyttäneiden osuudet ovat hieman edellistä lukuvuotta pienemmät. Helsingin kaupungin oppilaitoksessa keskeyttäminen oli hieman yleisempää kuin muissa oppilaitoksissa; 14 prosenttia keskeytti opinnot oppilaitoksessa ja 9 prosenttia ei jatkanut missään koulutuksessa. Koko maassa kokonaan opintonsa keskeyttäneiden osuus oli selvästi vähäisempi: 6,7 prosenttia.

Helsingin ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen on vähentynyt 2000-luvulla, vielä 2000-luvun alussa keskeyttäneitä oli jopa viidennes opiskelijoista ja kokonaan keskeyttäneiden osuus oli yli kymmenesosa. Vuoden 2014 keskeyttäneiden osuus oli koko 2000-luvun pienin. Vuonna 2017 keskeyttäneiden osuus väheni verrattuna kahteen edeltävään vuoteen ja oli melkein vuoden 2014 tasolla. Lukiokoulutuksen keskeyttäminen kasvoi Helsingissä 2000-luvun puolivälistä ja pysyi noin seitsemässä prosentissa useita vuosia. Vuodesta 2011 keskeyttäneiden osuus on pysynyt tasaisesti viiden prosentin tuntumassa ja kokonaan opintonsa lopettaneiden osuus laski lähelle koko maan tasoa. Sen sijaan koulutuksen vaihtajien osuus on edelleen korkea verrattuna koko maahan.

Muut kuin suomen- ja ruotsinkieliset keskeyttävät lukiokoulutusta kotimaankielisiä enemmän. Suomenkielisistä helsinkiläisistä lukiolaisista 5,1 prosenttia keskeytti oppilaitoksessaan ja 1,9 prosenttia ei jatkanut mitään opintoja, vieraskielisistä vastaavat osuudet ovat 10,1 ja 3,5 prosenttia. Ammatillista koulutusta vieraskieliset keskeyttävät sen sijaan vähemmän; suomenkielisistä 13,2 prosenttia ja vieraskielisistä 9,5 prosenttia keskeytti ammatillisen opinnot oppilaitoksessaan. Kokonaan opinnot lopettaneita oli suomenkielisistä noin 9 prosenttia ja vieraskielisistä 6,6 prosenttia. Keskeyttämisen yleisyys on ollut vastaava edellisenäkin vuonna kieliryhmien välillä.  

päivitetty 28.5.2019

Aineistokuvaus: 

Sisältää tietoja toisen asteen koulutuksen keskeyttäneiden osuudesta kokonaisopiskelijamäärästä. Keskeyttämistiedot on erikseen lukiokoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta. Keskeyttäneiden lukumäärä on kerätty ajalta 21.9-20.9. ja sitä verrataan 20.9. opiskelijamäärään lukuvuosittain. Keskeyttäneissä on erikseen niiden tiedot, jotka keskeyttivät opintonsa oppilaitoksessa sekä ne, jotka keskeyttivät, eivätkä jatkaneet mihinkään muuhun koulutukseen.

Perusjoukkona on opiskelijat, joiden koulutuskunta on Helsinki. Lukio-opiskelijoina ovat lukion koko oppimäärän nuorten koulutuksen opiskelijat. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat ammatillisen toisen asteen perustutkinnon opiskelijat pois lukien näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat, oppisopimuskoulutuksen opiskelijat, työvoimapoliittisen koulutuksen opiskelijat, palo-, poliisi- ja vankeinhoidon koulutuksen opiskelijat sekä ammatillisten erikois- ja erityisoppilaitosten opiskelijat. Lukuvuoden 2012-2013 ammatillisen keskeyttämistietoja ei ole saatavilla oppilaitosmuutosten vuoksi.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset