Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

Tutkinnon suorittaneet

Helsinkiläisistä 20–24-vuotiaista runsas 80 prosenttia oli suorittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon vuoden 2017 lopussa. Heistä pääosalla oli toisen asteen tutkinto. 46 prosentilla oli ylioppilastutkinto suoritettuna ja 24 prosentilla ammatillinen tutkinto. Noin kymmenen prosenttia oli suorittanut jo korkea-asteen tutkinnon. Noin 82 prosentilla 25–29-vuotiaista oli perusasteen jälkeinen tutkinto. Kyseisen ikäryhmän helsinkiläisistä 39 prosentilla korkein suoritettu tutkinto oli edelleen toisen asteen tutkinto ja 43 prosenttia oli suorittanut korkea-asteen tutkinnon. Ylemmän korkeakoulututkinnon oli suorittanut 16 prosenttia 25–29-vuotiaista.

Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oli 20417 helsinkiläistä 20–29-vuotiasta eli noin 18,5 prosenttia ikäryhmästä. Vastaavasti koko maassa ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa vuonna 2017 oli 16 prosenttia 20–29-vuotiaasta väestöstä. Helsinkiläisillä nuorilla on korkea-asteen koulutusta selvästi koko maan tasoa enemmän. Korkea-asteen tutkinto on 29 prosentilla helsinkiläisistä 20–29-vuotiaista, koko maassa 19 prosentilla. Myös toisen asteen koulutusrakenne poikkeaa koko maan nuorista. Helsinkiläisnuorista 28 prosentilla ylioppilastutkinto on korkein suoritettu tutkinto ja ammatillisen toisen asteen tutkinto on 24 prosentilla. Koko maan nuorilla lukiokoulutus on 22 prosentilla ja ammatillinen 42 prosentilla.  Sukupuolittain tarkasteltuna runsaalla 34 prosentilla 20–29-vuotiaista helsinkiläisnaisista on korkeakoulututkinto, kun puolestaan miehistä 23 prosentilla. Vastaavasti runsaalla 22 prosentilla 20 –29-vuotiaista helsinkiläismiehistä on korkeimpana koulutusasteena perusasteen tutkinto, kun puolestaan 15 prosentilla naisista. Nuoret helsinkiläismiehet ja –naiset ovat kuitenkin korkeammin koulutettuja kuin muun maan saman ikäinen väestö.  

Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus 20–29-vuotiaista vaihtelee 65 prosentista 91 prosenttiin Helsingin peruspiireissä. Eniten tutkinnon suorittaneita on eteläisessä ja keskisessä Helsingissä: Vironnimessä, Kampinmalmissa, Lauttasaaressa, Ullanlinnassa ja Vallilassa. Tutkinnon suorittaneiden osuus on vähäisin itäisessä ja koillisessa Helsingissä: Mellunkylässä, Myllypurossa, Vartiokylässä ja Vuosaaressa. Tutkinnon suorittaneiden osuus 20–29-vuotiaista on kasvanut Helsingissä tasaisesti viimeisen viiden vuoden aikana. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut, mutta toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on vähentynyt.

Päivitetty 08.07.2019

Aineistokuvaus: 

Sisältää tietoja perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuudesta ikäluokasta. Tutkinnon suorittaneet yhteensä kattaa kaikki peruskoulun jälkeen suoritetut tutkinnot. Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus ovat toista astetta, jota kutsutaan myös keskiasteeksi. Korkea-asteen tutkinto sisältää alimman korkea-asteen, alemman korkeakouluasteen, ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen suorittaneet.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tutkintorekisteriin. Tilastoihin henkilöille on valittu yksi tutkinto: koulutusasteeltaan korkein ja rinnakkaisissa tutkinnoissa viimeksi suoritettu ammatillinen tutkinto. Tutkintotiedoissa on tiedot kaikista Suomessa suoritetuista tutkinnoista, mutta vain osasta ulkomailla suoritetuista tutkinnoista. Tutkintotiedot ovat vain niillä henkilöillä, joilla on suomalainen henkilötunnus.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset