Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

Tutkinnon suorittaneet

Helsinkiläisistä 20–24-vuotiaista melkein 82 prosenttia oli suorittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon vuoden 2018 lopussa. Heistä pääosalla oli toisen asteen tutkinto. Melkein 11 prosenttia oli suorittanut jo korkea-asteen tutkinnon. Noin 85 prosentilla 25–29-vuotiaista oli perusasteen jälkeinen tutkinto. Kyseisen ikäryhmän helsinkiläisistä noin 40 prosentilla korkein suoritettu tutkinto oli edelleen toisen asteen tutkinto ja 45 prosenttia oli suorittanut korkea-asteen tutkinnon.

Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oli 17 858 helsinkiläistä 20–29-vuotiasta eli 16,6 prosenttia ikäryhmästä. Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien osuus onkin laskenut reippaasti pitkin 2010-lukua. Vielä vuonna 2010 oli 20 prosenttia saman ikäluokan helsinkiläisistä ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa. Silti perusasteen jälkeisen tutkinnon puuttuminen on yleisempää miehillä kuin naisilla. Ikäluokasta 20–29-vuotiaat ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oli 13 prosenttia naisista ja runsas 20 prosenttia miehistä. Koko maassa ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa vuonna 2018 oli 15 prosenttia 20–29-vuotiaasta väestöstä.

Helsinkiläisillä nuorilla on korkea-asteen koulutusta selvästi koko maan tasoa enemmän. Korkea-asteen tutkinto on noin 31 prosentilla helsinkiläisistä 20–29-vuotiaista, koko maassa 19 prosentilla. Sukupuolittain tarkasteltuna vajaalla 36 prosentilla 20–29-vuotiaista helsinkiläisnaisista on korkeakoulututkinto, kun puolestaan miehistä 25 prosentilla. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on lisääntynyt koko 2000-luvun ajan. Varsinkin yhä useampi nainen on nykyään korkeasti koulutettu. Nuoret helsinkiläismiehet ja –naiset ovat myös korkeammin koulutettuja kuin muun maan saman ikäinen väestö.  Puolestaan toisen asteen suorittaneiden osuus nuorista on säilynyt tasaisesti noin 50 prosentin kieppeillä koko 2000-luvun ajan. Kyseinen osuus on kuitenkin huomattavasti matalampi kuin koko maassa, jossa 64 prosentilla oli toisen asteen tutkinto suoritettuna ikäluokasta.  

Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus 20–29-vuotiaista vaihtelee 65 prosentista 91 prosenttiin Helsingin peruspiireissä. Eniten tutkinnon suorittaneita on eteläisessä ja keskisessä Helsingissä: Vironnimessä, Kampinmalmissa, Lauttasaaressa, Ullanlinnassa ja Vallilassa. Tutkinnon suorittaneiden osuus on vähäisin itäisessä ja koillisessa Helsingissä: Mellunkylässä, Myllypurossa, Vartiokylässä ja Vuosaaressa.

Päivitetty 21.02.2020

Aineistokuvaus: 

Sisältää tietoja perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuudesta ikäluokasta. Tutkinnon suorittaneet yhteensä kattaa kaikki peruskoulun jälkeen suoritetut tutkinnot. Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus ovat toista astetta, jota kutsutaan myös keskiasteeksi. Korkea-asteen tutkinto sisältää alimman korkea-asteen, alemman korkeakouluasteen, ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen suorittaneet.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tutkintorekisteriin. Tilastoihin henkilöille on valittu yksi tutkinto: koulutusasteeltaan korkein ja rinnakkaisissa tutkinnoissa viimeksi suoritettu ammatillinen tutkinto. Tutkintotiedoissa on tiedot kaikista Suomessa suoritetuista tutkinnoista, mutta vain osasta ulkomailla suoritetuista tutkinnoista. Tutkintotiedot ovat vain niillä henkilöillä, joilla on suomalainen henkilötunnus.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset