Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

Työllisten osuus nuorista

Nuorten työllisyysaste kertoo, kuinka suuri osuus käy töissä saman ikäisestä väestöstä. 20–24-vuotiaiden nuorten työllisyysaste oli vuoden 2012 lopussa 63 prosenttia, 25–29-vuotiaiden 75 prosenttia, ja yhteensä 20–29-vuotiaiden työllisyysaste oli 69 prosenttia. Nuorten työllisyydessä on kaupungin sisällä alueittaisia eroja. Korkeimmillaan 20–29-vuotiaiden työllisyysaste on Eteläisessä suurpiirissä, 77 prosenttia, ja alhaisimmillaan Itäisessä suurpiirissä 65 prosenttia (vuoden 2011 lopussa, tuolloin kaupungin keskiarvo oli 70 %).

Moni nuori kuuluu vielä opiskelijoihin.  Varusmies- ja siviilipalvelus alentavat nuorten miesten työllisyysastetta. Vuoden 2012 lopussa 20–29-vuotiaiden miesten työllisyysaste oli 67 prosenttia ja naisten 71 prosenttia.

Vieraskielisillä nuorilla työssäkäynti on huomattavasti vähäisempää kuin suomen- ja ruotsinkielisillä. 20–29-vuotiaiden vieraskielisten työllisyysaste oli vuoden 2012 lopussa 50 prosenttia, miehillä 55 prosenttia ja naisilla 46 prosenttia.

Nuorten työssäkäynti, kuten työssäkäynti yleisesti, oli korkeimmillaan vuosina 2007–2008. Globaalin taloustaantuman myötä työllisyys kääntyi laskuun vuonna 2009. Nuorten työllisyystilanne heikkenee työmarkkinoiden suhdannetilanteissa nopeammin kuin koko väestön. Toisaalta nuoret ovat joustavaa työvoimaa - epätyypilliset työsuhteet, kuten määräaikaiset ja osa-aikaiset työsuhteet, ovat nuorilla yleisiä. Työsuhteiden välissä voi olla eripituisia työttömyysjaksoja.

Aineistokuvaus: 

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus samanikäisestä väestöstä. Nuorten työllisyysaste on laskettu 20–29-vuotiaille. Tietojen lähde on Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto, jonka tiedot työllisyydestä perustuvat työeläke- ja veroviranomaistietoihin. Työllisiin lasketaan vuoden viimeisellä viikolla ansiotyössä olleet henkilöt. Tässä aineistossa päätoimiset opiskelijat eivät näy työllisinä, vaikka he kävisivät töissä opiskelun ohessa. Alaikäisten työssäkäyntiä ei pystytä rekisteritietojen perusteella luotettavasti tilastoimaan, koska työeläketietoja aletaan tilastoida 18 vuotta täyttäneistä henkilöistä.

Aiheeseen liittyvä kokemustieto
Kaikilla muillakin on tutkinto 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset