Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

Työssäkäynti opiskelun ohessa

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien opiskelijoista noin joka kymmenes käy töissä opiskelujen ohessa. Toisen asteen opiskelijoista työssäkäyviä on noin joka viides, ammatillisessa opetuksessa olevat käyvät töissä hieman lukiolaisia useammin. Peruskoulun yläluokilla tytöt ja pojat käyvät töissä yhtä usein, mutta toisella asteella tytöt käyvät töissä useammin kuin pojat. Eniten töissä käyvät ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat tytöt, joista työssäkäyviä on hieman yli neljäsosa.

Nuorten työssäkäynti on vähentynyt viime vuosina, vielä vuonna 2008 ammatillisen opiskelijoista 35 ja lukiolaisista 27 prosenttia työskenteli opintojen ohessa. Peruskoulun yläluokkalaisista työssäkäyviä oli 2008 joka viides. Muihin pääkaupunkiseudun nuoriin ja koko maan keskiarvoon verrattuna työssäkäynnissä ei ole merkittäviä eroja.

Päivitetty 13.12.2017

Aineistokuvaus: 

Indikaattori perustuu kysymykseen:" Teetkö koulutyön ohella iltapäivisin, iltaisin tai viikonloppuisin työtä, josta sinulle maksetaan palkkaa?" Vastausvaihtoehdot: 1) en, 2) kyllä. Tarkastelussa ovat ne vastaajat, jotka ovat valinneet vaihtoehdon 2.

Vuonna 2017 kouluterveyskyselyyn vastanneita oli Helsingin peruskoulun 8.- ja 9.-luokalla 5125 oppilasta, lukioissa 3809 opiskelijaa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 2159 opiskelijaa. Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010, 2013 ja 2017.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset