Indikaattorit

Tunteet ja vuorovaikutus

Lastensuojelun asiakkaat

Lastensuojelun piirissä Helsingissä oli vuoden 2017 aikana noin 3 600 13–21-vuotiaista, 8 prosenttia ikäryhmästä. 13–15-vuotiaista helsinkiläisnuorista lastensuojelun asiakkaiden väestöosuus oli yhdeksän prosenttia ja 16–17-vuotiaista 10 prosenttia. Lisäksi viisi prosenttia 18–21-vuotiaista helsinkiläisistä nuorista oli vuoden aikana lastensuojelun asiakkaina. Kaiken kaikkiaan helsinkiläisistä nuorista lastensuojelun asiakkaasta noin 1 300 oli 13–15-vuotiaita, 1 000 16–17-vuotiaita ja 18–21-vuotiaita asiakkaita oli 1 300. Lastensuojelussa olleista 13–17-vuotiasta 76 prosenttia oli vuoden aikana saanut avohuollon palveluita ja 40 prosenttia oli ollut sijoitettuna vuoden aikana.

Lastensuojelun kokonaisasiakasmäärä on laskenut Helsingissä parin viimeisen vuoden ajan. Aikavälillä 2014-2015 asiakasmäärä laski 24 prosenttia ja vuosien 2015-2016 välillä edelleen 17 prosenttia. Tämä johtuu lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista. Vuoden 2015 huhtikuussa voimaan astuneen uuden sosiaalihuoltolain myötä sosiaalipalveluiden painopiste siirtyi erityispalveluista ennaltaehkäisevien palveluiden suuntaan, ja osa lastensuojelun avohuollon palveluista muuttui yleisen sosiaalihuollon mukaisiksi palveluiksi, joita voi saada ilman lastensuojelun asiakkuutta. Lakimuutosten jälkeen lastensuojelun asiakkuus alkaa vasta, kun todetaan tarve lastensuojelun palveluille. Aikaisemmin lastensuojelun asiakkuus alkoi jo silloin, kun alettiin selvittää, onko lastensuojelun tarvetta.

Lakimuutosten vaikutus näkyy nimenomaan lastensuojelun avohuollon asiakasmäärässä. Avohuollon asiakasmäärä väheni vuosien 2014-2015 välillä 22 prosenttia ja vuosien 2015-2016 välillä edelleen 20 prosenttia. Vuonna 2017 muutosta edellisvuoteen ei ole, asiakasmäärä pysyi lähes ennallaan. Sijoitusten lukumäärään lakimuutoksella ei välittömästi ole ollut vastaavaa vaikutusta. Pidemmällä aikavälillä ennaltaehkäisevien palveluiden käytön toivotaan vähentävän sijoitusten tarvetta.

Päivitetty 18.9.2018

Aineistokuvaus: 

Sisältää vuoden aikana lastensuojelun asiakkaina olleiden osuuden vastaavan ikäisestä väestöstä. Lastensuojelun asiakas on voinut olla vuoden aikana sekä avohuollon tukitoimien piirissä että sijoitettuna, mutta luvussa hän on mukana ainoastaan kertaalleen.

Lastensuojelu pohjautuu vuonna 1.1.2008 voimaantulleeseen, uudistettuun lastensuojelulakiin ja siihen 1.4.2015 voimaan astuneen uuden sosiaalihuoltolain myötä tehtyihin muutoksiin. Lastensuojelun avohuollolla tarkoitetaan ehkäiseviä, tukevia ja ohjaavia lastensuojelun tai muun avohuollon tukitoimia. Sijoitetuilla lapsilla tarkoitetaan avohuollon tukitoimena sijoitettuja, huostaan otettuja ja kiireellisesti sijoitettuja lapsia. Lapselle on voitu 1.4.2015 alkaen järjestää myös kiireellinen avohuollon sijoitus kiireellisen sijoituksen sijaan.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset