Indikaattorit

Tunteet ja vuorovaikutus

Nuorten suhde vanhempiinsa

Noin kahdella kolmasosalla helsinkiläisnuorista on hyvä keskusteluyhteys vanhempiensa kanssa. Osuus on suurimmillaan peruskoulun yläluokilla ja laskee hieman toiselle asteelle siirryttäessä. Eniten osuus laskee pojilla siirryttäessä peruskoulusta ammatilliseen oppilaitokseen. Lukioissa opiskelevat pitävät keskusteluyhteyttään vanhempiensa kanssa hyvänä hieman useammin kuin ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat.

Hyvän keskusteluyhteyden vanhempiensa kanssa omaavien helsinkiläisnuorten osuus on noussut tasaisesti vuodesta 2006 alkaen. Vuoden 2013 kyselyyn verrattuna tilanne on parantunut eniten peruskoululaisten keskuudessa. Pojat kokevat keskusteluyhteytensä vanhempiensa kanssa tyttöjä useammin hyväksi kaikilla kouluasteilla.

Helsinkiläisnuorten suhde vanhempiinsa on samalla tasolla sekä muiden pääkaupunkiseudun kuntien, että koko maan keskiarvon kanssa.

Päivitetty 15.11.2017

Aineistokuvaus: 

Indikaattori perustuu kysymykseen: "Pystytkö keskustelemaan vanhempiesi kanssa omista asioistasi?" Vastausvaihtoehdot: 1) en juuri koskaan, 2) silloin tällöin, 3) melko usein, 4) usein. Tarkastelussa ovat ne vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 3 tai 4.

Vuonna 2017 kouluterveyskyselyyn vastanneita oli Helsingin peruskoulun 8.- ja 9.-luokalla 5125 oppilasta, lukioissa 3809 opiskelijaa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 2159 opiskelijaa. Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010, 2013 ja 2017.

Aiheeseen liittyvä kokemustieto
Tulehtuneetkin välit voi korjata 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset