Indikaattorit

Tunteet ja vuorovaikutus

Nuorten suhde vanhempiinsa

Nuorten keskusteluyhteys vanhempiensa kanssa on parantunut koko 2000-luvun ajan. Yläluokkalaisista noin 72 prosenttia kokee, että heillä on hyvä keskusteluyhteys vanhempiensa kanssa. Lukiolaisista melkein 67 prosenttia ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 68 prosenttia koki keskusteluyhteyden vanhempiin olevan hyvä. Vuonna 2010 vastaavat lukemat olivat pääsääntöisesti noin 50 prosentin kieppeillä. Kaikilla oppiasteilla pojat kokevat keskusteluyhteyden olevan parempi vanhempiensa kanssa kuin tytöt.  Myös koko maassa keskusteluyhteys vanhempien kanssa on parantunut samalla tavalla koko 2000-luvun ajan.

Nuoret kokevat myös, että he saavat apua ja tukea tarvittaessa omilta vanhemmiltaan. He myös kertovat omista haasteistaan tai ongelmistaan usein vanhemmilleen.

Päivitetty 01.10.2019, tiedot pohjautuvat kouluterveyskyselyyn vuodelta 2019

Aineistokuvaus: 

Indikaattori perustuu kysymykseen: "Pystytkö keskustelemaan vanhempiesi kanssa omista asioistasi?" Vastausvaihtoehdot: 1) en juuri koskaan, 2) silloin tällöin, 3) melko usein, 4) usein. Tarkastelussa ovat ne vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 3 tai 4.

 Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010, 2013,2017 ja 2019.

Aiheeseen liittyvä kokemustieto
Tulehtuneetkin välit voi korjata 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset