Indikaattorit

Tunteet ja vuorovaikutus

Yksinäisyys

Pitkään kestänyt yksinäisyys voi heikentää itseluottamusta, lisätä psykososiaalista huonovointisuutta ja lisätä yksilön syrjäytymisriskiä. Nuorena alkanut yksinäisyys voi jatkua pitkälle aikuisuuteen ja sillä voi olla vakavia seurauksia niin yksilötason hyvinvoinnille kuin kansanterveydellekin.

Yläkoululaisista 12 prosenttia tuntee itensä yksinäiseksi usein tai jatkuvasti. Lukiolaisista puolestaan vajaa 14 prosenttia ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 12 prosenttia potee yksinäisyyttä. Kaikilla oppiasteilla tyttöjen yksinäisyys on yleisempää kuin poikien. Yksinäisyyden tunne on myös lisääntynyt hieman verrattuna aiempaan mittauskertaan pari vuotta sitten. Varsinkin yhä useampi tyttö kokee yksinäisyyttä enemmän kuin aiemmin. Yksinäisyyden kokemus on myös yleisempää Helsingissä kuin koko maassa kaikilla oppiasteilla.  

Päivitetty 01.10.2019, tiedot pohjautuvat kouluterveyskyselyyn vuodelta 2019.

Aineistokuvaus: 

Indikaattori perustuu kysymykseen ”Tunnetko itsesi yksinäiseksi?” Vastausvaihtoehdot olivat 1) “en koskaan”, 2) “hyvin harvoin”, 3) “joskus”, 4) “melko usein” ja 5) “jatkuvasti.” Indikaattoriin laskettiin ne, jotka valitsivat vaihtoehdon 4) tai 5). Indikaattorissa on näin vastanneiden osuus kaikista vuosiluokan vastanneista.

Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010, 2013, 2017 ja 2019.

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Ystävät 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset