Indikaattorit

Tunteet ja vuorovaikutus

Yksinäisyys

Pitkään kestänyt yksinäisyys voi heikentää itseluottamusta, lisätä psykososiaalista huonovointisuutta ja lisätä yksilön syrjäytymisriskiä. Nuorena alkanut yksinäisyys voi jatkua pitkälle aikuisuuteen ja sillä voi olla vakavia seurauksia niin yksilötason hyvinvoinnille kuin kansanterveydellekin.

Keskimäärin yksi helsinkiläisnuori kymmenestä tuntee itsensä melko usein tai jatkuvasti yksinäiseksi. Yksinäisten osuus on yhtä suuri kaikilla kouluasteilla, mutta tytöt kokevat yksinäisyyttä lähes kaksi kertaa poikia useammin. Yksinäisten tyttöjen osuus on noin 14 prosenttia, kun yksinäisiä poikia on keskimäärin noin kahdeksan prosenttia vastanneista. Ammatillisessa koulutuksessa olevat pojat kokevat yksinäisyyttä hieman lukiopoikia useammin.

Yksinäisten nuorten osuus Helsingissä on samalla tasolla pääkaupunkiseudun muiden kuntien ja koko maan keskiarvon kanssa, lukuun ottamatta ammatillisessa koulutuksessa olevia poikia, jotka kokevat yksinäisyyttä hieman koko maan keskiarvoa useammin.

Päivitetty 14.12.2017

Aineistokuvaus: 

Indikaattori perustuu kysymykseen ”Tunnetko itsesi yksinäiseksi?” Vastausvaihtoehdot olivat 1) “en koskaan”, 2) “hyvin harvoin”, 3) “joskus”, 4) “melko usein” ja 5) “jatkuvasti.” Indikaattoriin laskettiin ne, jotka valitsivat vaihtoehdon 4) tai 5). Indikaattorissa on näin vastanneiden osuus kaikista vuosiluokan vastanneista.

Vuonna 2017 kouluterveyskyselyyn vastanneita oli Helsingin peruskoulun 8.- ja 9.-luokalla 5125 oppilasta, lukioissa 3809 opiskelijaa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 2159 opiskelijaa. Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010, 2013 ja 2017.

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Ystävät 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset