Indikaattorit

Tunteet ja vuorovaikutus

Yksinhuoltajaperheissä asuvat nuoret

 

Helsinkiläisistä alle 18-vuotiaista runsaat 25 prosenttia elää yhden huoltajan perheissä. Muuhun maahan verrattuna osuus on korkea, sillä vain 19 prosenttia kaikista Suomen alle 18-vuotiaista asuu yksinhuoltajaperheissä.

Vuonna 2018 Helsingissä lapsen asemassa asui noin 20690 helsinkiläistä iältään 16–20-vuotta, eli 71 prosenttia kaikista tämän ikäluokan nuorista. Yhden huoltajan perheissä lapsen asemassa asuvista 16–20-vuotiaista asui 35 prosenttia. 21–24-vuotiaista vastaava vanhempien luona asuvien osuus koko ikäluokasta oli enää 17 prosenttia. Kuitenkin 36 prosenttia heistä asui vain yhden huoltajan kanssa.

 Yhden huoltajan perheessä asuvien nuorten osuus kaikista lapsen asemassa elävistä nuorista kasvaa iän noustessa. Toisin sanoen myöhään kotoa muuttavat lapset jäävät suuremmalla todennäköisyydellä yksinhuoltajaperheeseen. Yksinhuoltajan kanssa asuvien nuorten perheolosuhteissa on sekä sosiaalisia että taloudellisia eroja kahden huoltajan perheisiin verrattuna: yhden huoltajan mahdollisuudet esimerkiksi taloudellisen tuen antamiseen saattavat olla rajalliset.

 Yksinhuoltajaperheissä asuvien 18–24-vuotiaiden helsinkiläisnuorten osuus on 2000-luvulla kasvanut 32 prosentista 35 prosenttiin, kun taas alle 18-vuotiaiden osuus on pysynyt melko tasaisesti 25 prosentissa. Koko maassa yksinhuoltajaperheissä asuvien niin lasten kuin nuortenkin osuus on kasvanut Helsingin osuutta nopeammin.

päivitetty 29.5.2019

Aineistokuvaus: 

Sisältää tietoja yhden huoltajan perheissä lapsen asemassa elävistä nuorista. Lapsiksi perhetilastossa katsotaan iästä riippumatta vanhempiensa kanssa asuvat omat lapset tai puolison biologiset lapset tai ottolapset, mutta ei kasvattilapsia tai huollettavia lapsia. Indikaattoriin on laskettu yhden huoltajan perheissä lapsen asemassa olevien nuorten osuus kaikista perhetilastoissa olevista lapsen asemassa olevista nuorista. Tiedot on kerätty Tilastokeskuksen perhetilastosta. Perheet muodostetaan vuoden vaihteessa Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän mukaan samassa asunnossa asuvista henkilöistä. Tilastossa on perheet ja lapsiperheet ja heidän väestötietonsa.

Aiheeseen liittyvä kokemustieto
Tulehtuneetkin välit voi korjata 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset