Indikaattorit

Tunteet ja vuorovaikutus

Ystävät

Ystävät, kaverit ja tunne yhteenkuuluvuudesta ovat nuoren kasvussa ja kehityksessä tärkeitä. Kasvuiässä tyttöjen ja poikien ystävyyssuhteet ovat hieman erilaisia. Tytöt liikkuvat useimmiten kahdestaan tai pienimmissä ryhmissä ja pojat kokoontuvat enemmän isommissa ryhmissä. 

Yhdeksällä nuorella kymmenestä on yksi tai useampi läheinen ystävä, jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti lähes kaikista omista asioista. Hieman aiempaa useampi kuitenkin kokee, että heillä ei ole läheistä ystävää. Tytöillä on hieman useammin läheisiä ystävyyssuhteita kuin pojilla ja sukupuolten välinen ero kasvaa siirryttäessä peruskoulun yläluokilta toiselle asteelle.  Helsinkiläisnuorilla on vähintään yksi läheinen ystävä yhtä usein kuin suomalaisnuorilla keskimäärin.

Päivitetty 01.10.2019, tiedot pohjautuvat kouluterveyskyselyyn vuodelta 2019.

Aineistokuvaus: 

Indikaattori perustuu kysymykseen ”Onko sinulla tällä hetkellä todella läheistä ystävää, jonka kanssa voit keskustella luottamuksellisesti lähes kaikista omista asioistasi?” Vastausvaihtoehdot olivat 1) “ei ole läheisiä ystäviä”, 2) “on yksi läheinen ystävä”, 3) “on kaksi läheistä ystävää” ja 4) “on useampia läheisiä ystäviä.” Indikaattoriin laskettiin ne, jotka valitsivat vaihtoehdon 2), 3) tai 4). Indikaattorissa on näin vastanneiden osuus kaikista vuosiluokan vastanneista.

Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010, 2013,2017 ja 2019.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset