Indikaattorit

Turvallisuus

Koulukiusaaminen

Runsas 75 prosenttia Helsingin peruskoulujen yläluokkalaisista ei ollut kokenut lainkaan koulukiusaamista vuoden 2019 aikana. Toisella asteella kiusaamista tapahtuu vielä vähemmän: lukiolaisista 92 prosenttia ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista 84 prosenttia ei ollut kokenut koulukiusaamista vuonna 2019. Noin kahta prosenttia toisen asteen opiskelijoista kiusattiin vähintään kerran viikossa. Yläkoululaisista 5,5 prosenttia kiusattiin vähintään kerran viikossa.

 

Koulukiusaaminen on ollut viime vuodet tasaisessa laskussa. Varsinkin vähintään kerran viikossa kiusattuna olevien osuus kaikilla oppiasteilla on laskenut ja on melkein olematonta toisella asteella.  Poikia kiusataan enemmän kuin tyttöjä, mutta sukupuolten välinen ero on tasoittunut. Pojat ilmoittavat myös tyttöjä useammin osallistuneensa muiden oppilaiden kiusaamiseen. Kaikilla kouluasteilla kiusaamista kokeneiden osuudet ovat samalla tasolla koko maan keskiarvon ja muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

 

Koulukiusaaminen ilmenee useimmiten nimittelynä ja naurunalaiseksi tekemällä. Myös kaveriporukan ulkopuolelle jättäminen on yleinen kiusaamismuoto. Fyysinen kiusaaminen, kuten töniminen, potkiminen ja lyöminen, on yleistä vielä peruskoulussa erityisesti pojilla, mutta toiselle asteelle siirryttäessä se harvinaistuu.

Päivitetty 30.09.2019, tiedot pohjautuvat kouluterveyskyselyyn vuodelta 2019

Aineistokuvaus: 

Indikaattori perustuu kysymykseen ”Kuinka usein sinua on kiusattu koulussa tämän lukukauden aikana? Useita kertoja viikossa / noin kerran viikossa /Harvemmin / ei lainkaan”. Indikaattoriin laskettiin ne, jotka eivät olleet kokeneet koulukiusaamista ollenkaan. Indikaattorissa on näin vastanneiden osuus kaikista vuosiluokan vastanneista.

Kiusaamiseen puuttumista mittaava indikaattori perustuu kysymykseen “Mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun olet kertonut kiusaamisesta?“ Vastausvaihtoehdot: 1) kiusaaminen on loppunut, 2) kiusaaminen on vähentynyt, 3) kiusaaminen on jatkunut kuten ennenkin, 4) kiusaaminen on pahentunut, 5) en tiedä. Tarkastelussa ovat ne vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdot 3 tai 4. Vastaajien osuus (%) lasketaan niistä vastaajista, jotka ovat olleet osallisena koulukiusaamistilanteessa, ja jotka ovat kertoneet koulussa tapahtuneesta kiusaamisesta lukukauden aikana jollekin koulun aikuiselle.

Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010, 2013, 2017 ja 2019.

Aiheeseen liittyvä kokemustieto
Kutsu mua puheenjohtajaksi 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset