Indikaattorit

Turvallisuus

Väkivallalla uhkailu

Nuorten miesten ja naisten väkivallan ja väkivaltaisen uhkailun kokemusprofiilit ovat sangen erilaiset. Tyttöjen ja nuorten naisten kokemuksia sävyttää voimakkaasti seksuaalisen ahdistelun ja väkivallan enemmyys. He kokevat myös miehiä enemmän uhkatilanteita ja väkivaltaa työpaikoilla. Miesten keskeisin väkivallan tapahtumaympäristö on katu ja julkiset tilat.

Väkivaltakokemukset ovat tarkastelujaksolla vähentyneet sekä miehillä että naisilla. Miehillä vähentyminen on ollut nopeampaa kuin naisilla. Nuorten naisten kaikkien väkivaltakokemusten hitaampi vähentyminen johtuu mm. siitä, että naisten työpaikoilla kokema väkivalta ja uhkailu ovat lisääntyneet enemmän kuin miehillä.

Aineistokuvaus: 

Perustuu Helsingissä tehtyjen turvallisuustutkimusten tuloksiin. Kyselyssä kysyttiin "Onko teille tapahtunut jokin seuraavista rikoksista viimeksi kuluneen vuoden aikana?" Indikaattoriin laskettiin ne 15-29-vuotiaat, jotka olivat kokeneet väkivaltaa tai uhkailua, ja heidän osuutensa laskettiin kyselyyn vastanneista.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset