Indikaattorit

Yhdenvertaisuus

Seksuaalinen häirintä ja väkivalta

Seksuaalinen häirintä ja väkivalta ovat nuorten kokemuksissa yleisiä arjen ilmiöitä ja yleisemmin tyttöjen kokemia kuin poikien. Seksuaaliseen häirintään luokitellaan loukkaavaa nimittelyä sekä häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua puhelimessa tai internetissä. Peruskoulun ja ammattioppilaitosten tytöistä puolet ovat kokeneet seksuaalista häirintää. Lukiolaistytöistä kokemuksia on 40 prosentilla. Muutokset nuorten kokemuksissa vuodesta 2010 vuoteen 2013 ovat vähäisiä.

Seksuaalisuutta loukkaavaa nimittelyä ovat kokeneet kolmasosa pojista. Internetin ja sosiaalisen median lisääntynyt käyttö ovat tuoneet uusia muotoja lasten ja nuorten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja sukupuoliseen häirintään. Vuorovaikutus netissä poikkeaa monilta osin reaalimaailmasta ja tutustuminen on helppoa.

Seksuaalisen väkivallan kokemukset ovat läsnä noin joka viidennen helsinkiläistytön arjessa. Seksuaalisen väkivallan kokemuksiin luokitellaan kehon intiimien alueiden koskettelua vastentahtoisesti, yhdyntään tai muunlaiseen seksiin painostaminen tai pakottaminen sekä rahan, tavaran tai päihteiden tarjoaminen vastineeksi seksistä. Nuorten seksuaalisen häirinnän ja väkivallan kokemukset ovat samalla tasolla helsinkiläisnuorilla kuin pääkaupunkiseudulla tai koko maassa.

Ammattioppilaitoksissa opiskelevista tytöistä 26 prosenttia on kokenut intiimien alueiden koskettelua vastentahtoisesti, pojista 10 prosenttia. Myös lukioissa ja peruskouluissa vastentahtoisen intiimin alueen koskettelua on tapahtunut joka kymmenennelle nuorelle. Tutkimusten mukaan seksuaalista väkivaltaa voi tapahtua monissa eri muodoissa myös nuorten seurustelusuhteissa, esim. seksiin suostumisen asetetaan ehdoksi seurustelun jatkumiselle tai painostetaan suojaamattomaan seksiin. Nuoret kokevat seurusteluväkivallan asiaksi, josta on vaikea puhua ja johon on vaikea saada apua. Nuori ei välttämättä tiedä, mitä on ”normaali” seurustelu, mitä siihen kuuluu ja mitä ei.

Aineistokuvaus: 

Sisältää peruskoulujen 8. ja 9.luokan sekä lukion ja ammatillisen 1. ja 2. vuoden kouluterveyskyselyyn vastanneiden oppilaiden tulokset. Nuoret vastasivat kysymykseen ” Oletko kokenut jotakin seuraavista? Häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua puhelimessa tai internetissä. Seksuaalisuutta loukkaavaa nimittelyä esim. huorittelua tai homottelua tai kehon loukkaavaa arvostelua. Kehon intiimien alueiden koskettelua vasten tahtoasi. Yhdyntään tai muunlaiseen seksiin painostamista tai pakottamista. Rahan, tavaran tai päihteiden tarjoamista sinulle vastineeksi seksistä. Kyllä, toistuvasti / Kyllä, joskus / En”. Indikaattoriin laskettiin nuoret, jotka olivat kokeneet asiaa toistuvasti tai joskus. Indikaattorissa on näin vastanneiden osuus kaikista vuosiluokan vastanneista. Tulokset on vakioitu sukupuolen ja luokka-asteen/opiskeluvuoden suhteen.

Vuonna 2013 kouluterveyskyselyyn vastanneita oli Helsingin peruskouluissa 8 000 oppilasta, lukioissa 6 426 opiskelijaa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 1 609 opiskelijaa. Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010 ja 2013. Vuodesta 2013 alkaen kysely tehdään samaan aikaan koko maassa joka toinen vuosi.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset