Palkin väri kertoo miten tärkeäksi nuoret kokevat mahdollisuuden.
Mitä tummempi väri, sitä tärkeämpää nuorille.