Mistä on kyse?

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto

Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä on 

1) koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;
2) edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus;
3) suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi;
4) edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken.

Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita. Sen asialistalla ovat mm. nuorten peruskoulusta toiselle asteelle ja työelämään siirtyminen, nuorille suunnattujen palvelujen parantaminen, hyvinvointitiedon kokoaminen, nuorten harrastusmahdollisuuksien edistäminen sekä kesätyömahdollisuuksiin liittyvät asiat.

Helsingissä nuorten ohjaus- ja palveluverkoston muodostavat kaupunginjohtajiston nimeämien virastojen edustajien lisäksi asiantuntijaedustajat Helsingin kaupungin seurakuntayhtymästä, Kaartin Jääkärirykmentistä, Helsingin Poliisista sekä  helsinkiläisten nuorisojärjestöjen yhteistyöjärjestö Helsinki-Team ry:stä, ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin ydinryhmästä. Verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa sekä järjestää eri teemoista tilaisuuksia.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ohjaa hyvinvointikertomuksen työprosessia.

Ruutinuorten ajatuksia verkostokokouksesta