Tutkimus

Muita tutkimuksia Helsingin nuorista

Amisbarometri

Amisbarometri on Suomen laajin amiskysely, joka keräsi tietoa ammattiin opiskelevien koulutuksesta ja hyvinvoinnista. Valtakunnalliseen ja kokonaisotantaan perustuvaan kyselyyn vastasi lähes 21 000 ammattiin opiskelevaa kaikilta koulutusaloilta. Avointa dataa tuottavan kyselyn aineisto ja tulokset ovat kokonaisuudessaan kaikkien saatavilla (linkki alla).  

 Tutkimuksen tuloksista selviää muun muassa, että lähes 90 prosenttia vastaajista tiesi haluavansa jatkaa peruskoulun jälkeen opintojaan ammatillisessa oppilaitoksessa. Myös lähes 80% tunsi opiskelevansa kolmantena opiskeluvuotenaan oikeaa alaa, kun noin viidennes koki opiskelevansa väärää alaa. Vastaajista 30 prosenttia toivoi opintoihinsa enemmän etäopetusta. 76% koki opetuksen olevan enimmäkseen hyvää, kun noin neljännes oli väitteen kanssa eri mieltä. 

Vastaajista 64 prosenttia koki ammattitaitonsa riittävän hyväksi työelämää varten, kun taas 10 prosenttia ei luottanut ammattitaitoonsa. Kaksi viidestä tähtää jatko-opintoihin, tyypillisintä se on erityisesti sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Hieman yli 70 prosenttia uskoo työllistyvänsä opiskelemalleen alalle tai löytävänsä mielekästä työtä valmistuttuaan. 91 prosenttia opiskelijoista ajattelee, että oma asenne auttaa menestymään työelämässä. Myös koulutusta, osaamista ja työkokemusta pidetään tärkeinä. Työelämältä taas odotetaan eniten turvallista työpaikkaa. Noin neljännes vastaajista oli työskennellyt opintojensa ohella viimeisen lukukauden aikana, joista 48 prosenttia on kokenut usein päässeensä hyödyntämään koulutuksessa oppimiaan taitoja.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset