Tutkimus

Muita tutkimuksia Helsingin nuorista

Kouluterveyskysely 2013

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulokset Helsingissä osoittavat, että koulujen työilmapiiri on parantunut ja oppilaat kokevat tulevansa paremmin kuulluiksi kouluissa. Koulukiusaaminen ja yksinäisyys ovat vähentyneet ja osallisuuden kokemukset lisääntymässä.

Helsingin hyviin tuloksiin on monta eri syytä:

  • Kaikissa Helsingin kaupungin kouluissa on käytössä jokin vuorovaikutustaitoja lisäävä ohjelma kuten Kiva koulu.
  • Kaupungin peruskoulut, lukiot ja Stadin ammattiopisto osallistuvat aktiivisesti kaupungin Ruuti-vaikuttamisjärjestelmään, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten osallisuutta.
  • Oppilashuollon palveluja on tehostettu.
  • Helsingin kaupunki on sijoittanut oppilashuollon palveluihin muuta maata enemmän henkilöstöä.
  • Kiusaamiseen puututaan johdonmukaisesti.
  • Helsingin kaupunki on lisännyt lasten ja nuorten liikunta- ja kerhotoimintaa.

Viime keväänä Päättäjämiitin nuoret haastoivat peruskoululaiset pohtimaan, miten oppilaat ja opettajat voisivat enemmän suunnitella yhdessä opetusta. Tätä asiaa työstettiin tänä syksynä alueellisilla oppilaskuntapäivillä, jotka opetusvirasto järjesti kaupungin kouluille. Oppilaat miettivät, mitkä tärkeät asiat auttavat heitä viihtymään ja oppimaan koulussa. Nämä oppilaiden näkemykset tärkeistä arvoista otetaan huomioon, kun opetusvirastossa valmistellaan uuden opetussuunnitelman arvopohjaa. Ensi keväänä järjestetään Ylipormestarin oppilaskuntapäivät.

Valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn vastasi Helsingissä 8 000 peruskoululaista, yli 6 400 lukiolaista ja noin 1 600 ammattiin opiskelevaa. Kysely tehtiin keväällä 2013 peruskoulun 8.- ja 9.luokkalaisille sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoille.

Oppilaan hyvinvointipalveluja on kehitetty Helsingissä määrätietoisesti

Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulosten mukaan koulupsykologin ja -kuraattorin vastaanotolle pääsy koetaan huomattavasti aiempaa helpommaksi. Erityisen selkeästi muutos näkyy Helsingissä, jossa 69 prosenttia peruskoululaisista koki helpoksi päästä koulupsykologille. Koko maassa vastaava luku on 40 prosenttia. Helsingin lukioiden ja ammatillisen oppilaitosten oppilaista 80 prosenttia koki psykologille pääsyn helpoksi.

Helsingin kaupungissa oppilashuollon palveluista on tietoisesti tehty näkyvä ja luonteva osa koulun toimintaa. Tämä määrätietoinen työ on madaltanut kynnystä hakea apua. Kaupungin lukioiden opiskelijahuoltoa on vahvistettu palkkaamalla lisää kuraattoreita. Lukiokampuksilla on yhteiset psykologi- ja kuraattoripalvelut, jolloin palvelut voidaan jakaa paremmin kampuksen lukioiden kesken. Stadin ammattiopistoon on palkattu kuraattoreita ja psykologeja sekä neljä opiskelijatoiminnan koordinaattoria, jotka kehittävät opiskelijoiden osallisuutta.

Kouluterveyskyselyn tekee THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) joka toinen vuosi.

 

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset