Tutkimus

Muita tutkimuksia Helsingin nuorista

Nuorisobarometri 2013. Vaikuttava osa.

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta on julkaissut suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita selvittävää Nuorisobarometria vuodesta 1994 lähtien. Nuorisobarometri on vuodesta 2004 asti tehty yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa.

Vuoden 2013 Nuorisobarometri tarkastelee osallisuutta ja vaikuttamista. Otoksesta noin viidennes nuorista asuu Helsingissä. Nuorten mielestä kaikkein tehokkaimpia vaikuttamisen tapoja ovat äänestäminen ja aktiivinen toimiminen nuorisovaltuustoissa tai järjestöissä. Äänestäminen on nuorten ikäryhmissä kuitenkin vähäistä, samoin järjestöaktiivisuus. Tehokkaina pidetyt vaikuttamistavat eivät muutenkaan ole samoja, joihin käytännössä osallistutaan. Nuorten yleisimmät vaikuttamismuodot ovat palautteen antaminen jostakin palvelusta, aloitteiden allekirjoittaminen ja ostopäätöksillä vaikuttaminen. Tulosten perusteella selvä enemmistö pitää vaikutusmahdollisuuksiaan hyvinä omaan elämäänsä liittyvissä asioissa. Sen sijaan varsinaiset demokraattiseen vaikuttamiseen liittyvät asiat, kuten valtakunnallinen ja EU-päätöksenteko, jäävät arvioissa hännille.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset