Tutkimus

Muita tutkimuksia Helsingin nuorista

Nuorisobarometri 2015. Arjen jäljillä.

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien vuosittain toteutettu 15–29-vuotiaiden Suomessa asuvien nuorten arvoja ja asenteita tutkiva kyselytutkimus.

Nuorisobarometri 2015 -tutkimus selvitti nuorten päivittäistä elämää arjen hallinnan näkökulmasta. Käytännön arki, taloudellinen tilanne ja sosiaalinen elämä liittyivät tuloksien mukaan vahvasti toisiinsa. Esimerkiksi hyvin toimeentulevat nuoret tapaavat ystäviään usein, eivät ole niin yksinäisiä ja harrastavat enemmän liikuntaa. Lapsuudenkodilla onkin suuri merkitys nuoriin. Sieltä saadut eväät tukevat arjesta selviytymistä ylipäänsä.

Heikko taloudellinen tilanne aiheuttaa nuorille arjen ongelmia. Esimerkiksi joka kolmas Nuorisobarometriin haastatellusta nuoresta on jättänyt harrastuksen aloittamatta rahapulan takia.  Myös joka kymmenes nuori on viimeisen vuoden aikana joutunut jättämään laskuja maksamatta. Nuoret ovat joutuneet turvautumaan vanhempiensa taloudelliseen tukeen entistä useammin. Kotoaan pois muuttaneista vanhempien tukea oli saanut viimeisen puolen vuoden aikana 58 prosenttia tutkimukseen osallistuneista nuorista.

Valtaosa nuorten päivittäisestä yhteydenpidosta kavereiden kanssa tapahtuu internet-yhteyttä vaativilla pikaviestimillä sekä sosiaalisessa mediassa. Aktiivinen yhteydenpito kavereihin niin netissä kuin puhelimessa näyttäisi tutkimuksen mukaan kuitenkin edistävän kavereiden näkemistä ja vähentävän yksinäisyyttä.

Nuorisobarometrin mukaan lähes kaikki nuoret suhtautuvat tulevaisuuteensa myönteisesti.  Nuoret uskovat olevansa kymmenen vuoden päästä töissä, tulevansa taloudellisesti hyvin toimeen ja että heillä on hyviä ystäviä.

Myönteiset tulevaisuudennäkymät ovat tärkeitä elämäntyytyväisyydelle ja optimismi lisää barometrin mukaan onnellisuutta erityisesti niillä nuorilla, joiden hyvinvoinnissa on ollut haastatteluhetkellä puutteita.

Tutkimusraportin sivuilla 207-2013 on oma artikkeli Helsinkiläisnuorista.

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Pienituloisuus 
Aiheeseen liittyvä kokemustieto
Kotikulmilla ei pelota 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset