Tutkimus

Muita tutkimuksia Helsingin nuorista

Nuorisotakuun arki ja politiikka. Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 2014.

Nuorisotakuu on saavuttanut varsin lyhyessa ajassa vahvan symbolisen aseman suomalaisessajulkisessa keskustelussa. Nuorisotakuu tarjoaa luontevan kehyksen julkisen keskustelunohella myös poliittiselle debatille, olipa aiheena nuoret koulutus- ja työmarkkinoilla tai laajemmat kysymykset nuorten yhteiskuntasuhteesta ja kansalaisuudesta, sukupolvien välisesta solidaarisuudesta tai osallisuudesta ja ulkopuolisuudesta. Nuorisotakuu heijastuu monin tavoin nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten arkeen. Myöskään nuorisotutkijat eivät jää osattomiksi keskusteluista nuorisotakuun ympärillä: tutkijoilta janotaan nopeaa tietoa syrjäytymisesta ja sen ratkaisuista. Nuoret kokemusasiantuntijat nousevat numeroiden ohella otsikoihin kertomaan syrjään jäämisestä ja siitä selviämisestä. Nuorisotakuuta voi siis perustellusti tarkastella nuoriin kohdistuvan yhteiskuntavastuun kirkkaimpana nykypäivan esimerkkinä – mediayhteiskunnan termein eräänlaisena sosiaalisena ”brändina”.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset