Tutkimus

Muita tutkimuksia Helsingin nuorista

Vamos tekee vaikutuksen

Helsingin Diakonissalaitoksen (HDL), Itä-Suomen yliopiston sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteistyöhankkeessa selvitettiin Vamos-palveluissa olevien 16–29-vuotiaiden nuorten subjektiivista hyvinvointia, siinä tapahtuneita muutoksia, mielipiteitä ja tulevaisuuden odotuksia. Raportissa esiteltävän määrällisen tutkimuksen aineisto koostuu 120 Vamos-nuoren haastattelusta. Ensimmäisen Vamos-nuorista tehdyn määrällisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että vaikka nuoret kärsivät monista hyvinvointia heikentävistä kokemuksista, oli heidän hyvinvoinnissaan tapahtunut kokonaisvaltainen positiivinen muutos kyselyä edeltäneen puolen vuoden aikana. Lisäksi suurin osa heistä uskoi elämänsä muuttuvan parempaan suuntaan.