Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Ammatit Helsingissä 2012

Helsingin työpaikkojen ammattirakenteelle on ominaista erityisasiantuntija- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien korkea osuus, noin puolet kaikista Helsingin työpaikoista. Lukumääräisesti pääkaupungin suurimpia työllistäjiä ovat palvelualat, joiden asiakaskunta koostuu pääasiassa oman alueen asukkaista ja täällä työssäkäyvistä.

Julkaisun kolmas luku tarkastelee helsinkiläisnuorten ammatteja eri näkökulmista. Alle 30-vuotiaita helsinkiläisiä työllisiä oli 77 400 vuoden 2013 lopussa, he muodostavat 26 prosentin osuuden kaikista työllisistä. Helsingille nuori työvoima on merkittävä, muualla Helsingin seudulla alle 30-vuotiaiden osuus työllisistä on vain 19 prosenttia ja koko maassa osuus on 20 prosenttia. Helsinkiläisistä 20–64-vuotiaista 72 prosenttia oli työllisenä vuoden 2013 lopussa. 25–29-vuotiaista useampi oli työllinen (74 prosenttia), mutta 20–24-vuotiaista työllisten osuus on pienempi (61 prosenttia). Muualla Helsingin seudulla nuorten työllisyysaste oli Helsinkiä korkeampi, mutta muualla maassa selvästi alempi.

Viime vuosien taantuman aikana työllisyysaste on laskenut, kaikilla helsinkiläisillä työikäisillä lähes kolme prosenttiyksikköä vuosina 2008–2013. Nuorilla lasku on ollut suurempaa; sekä 20–24 että 25–29-vuotiailla lähes viisi prosenttiyksikköä. Naisten suuri osuus työllisistä on Helsingille ominaista, kaikista helsinkiläisistä työllisistä naisia oli 53 prosenttia. Alle 20-vuotiaista työllisistä jopa 62 prosenttia oli naisia ja 20–24-vuotiaista 58 prosenttia,mutta 25–29-vuotiaista enää 52 prosenttia.

Helsinkiläisten nuorten yleisin ammatti on myyjä. Kaupungissa asuu yli 9 000 alle 30-vuotiasta myyjää. Siivoojina toimii vajaa 3 000 nuorta ja varastotyöntekijöinä 2 700 nuorta. Muita yleisimpiä nuorten ammatteja on lähihoitaja, ravintola- ja suurtaloustyöntekijä, tarjoilija, yleissihteeri, toimistoavustaja, vartija sekä pankki- ja muu toimihenkilö. Nuorten osuus kaikista työllisistä on merkittävin palvelu- ja myyntityön ammattiryhmässä sekä ammattiryhmässämuut, avustavat tehtävät. Näissä ammattiryhmissä nuorten osuus kaikista työllisistä nousee jopa yli 40 prosentin.

Koulutuksen vaikutus näkyy ikäryhmäeroissa alle 25-vuotiailla ja 25–29-vuotiailla. 25–29-vuotiailla nousee asiakaspalvelutyön lisäksi merkittävimmiksi ammateiksi eläinlääkärit, web- ja multimediakehittäjät, fyysikot ja tanssitaiteilijat. 25–29-vuotiaiden ammattirakenne vastaa jo melko hyvin muun kin työllisen väestön ammattirakennetta. Sen sijaan jotkut ammatit ovat selkeästi profiloituneet alle 25-vuotiaiden ammateiksi. 70 prosenttia pikaruokatyöntekijöistä ja 65 prosenttia huoltamotyöntekijöistä on alle 25-vuotiaita. Puolet kassanhoitajista, lipunmyyjistä, mainosten jakajista, rakennusalan avustavista työntekijöistä, kahvila ja baarimyyjistä sekä hyllyjen täyttäjistä on alle 25-vuotiaita.

 

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset