Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Helsinki´s potential as a travel destination for young people

Kun ulkomaalaisilta nuorilta kysyttiin näkemyksiä Helsingistä, moni ei osannut ilmaista mielipidettään. Negatiiviset mielipiteet olivat harvinaisia, mutta neutraalit vastaukset hyvin yleisiä. Vastaajia pyydettiin kirjoittamaan muun muassa kolme sanaa, joilla he kuvailisivat Helsinkiä. Ennakko-oletusten mukaan listan kärkeä dominoivat varsin stereotyyppiset sanat kuten ”kylmä” tai ”lumi”.

Maiden väliset erot näkyvät vastauksissa selvästi. Esimerkiksi Suomea paremmin tuntevien venäläisten ja ruotsalaisten vastaajien joukossa mielleyhtymien kirjo oli huomattavasti laajempi kuin muilla. Neutraalit arviot olivat yleisiä myös, kun vastaajilta pyydettiin arvioita, kuinka hyvin erilaiset väitteet kuvaavat Helsinkiä. Esimerkiksi luovuuden, designin, ruokakulttuurin, ostosmahdollisuuksien, musiikin ja yöelämän kohdalla neutraaleja vastauksia oli paljon.

Helsinki kilpailee muiden Euroopan kaupunkien kanssa houkutellakseen matkailijoita, jotka saattavat valita kohteensa vasta aivan viime hetkellä. Tuoreessa tutkimuskatsauksessa tarkastellaan yhden keskeisen matkailumarkkinoinnin kohderyhmän, nuorten, näkemyksiä Helsingistä. Tutkimus antaa tietoa ulkomaalaisten nuorten preferensseistä ja näkemyksistä Helsinkiä kohtaan. Tutkimus on syntynyt Helsingin kaupungin tietokeskuksen ja Helsingin kaupunkimarkkinoinnin välisenä yhteistyönä.

Markkinoinnin näkökulmasta on hyvä tietää, millaisia näkemyksiä potentiaalisilla turisteilla on Helsingistä. Maiden väliset kulttuurierot tulee ottaa markkinoinnissa huomioon, ja markkinointistrategioita pitää miettiä kohdemaan lähtökohdista käsin. Myönteiset yleisnäkemykset eivät välttämättä myöskään tarkoita sitä, että Helsinkiä pidettäisiin kiinnostavana. Aineiston valossa näyttääkin siltä, että vastaajat pitävät Helsingin kilpailijoita kiinnostavampina.

Tutkimuksen tulokset perustuvat TNS Gallupin vuoden 2014 lopulla keräämään laajaan aineistoon. Aineisto kerättiin 10 eri maassa internet-paneelien avulla. Vastaajat olivat 16–25 -vuotiaita ja matkustaneet ulkomailla vähintään kerran viimeisen vuoden aikana.

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Harrastaminen 
Aiheeseen liittyvä kokemustieto
Erilainen polku oppijana 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset