Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Hyvä vapaa-aika - parasta oppia

Nuorten vapaa-aika hankkeen tavoitteena on ollut lisätä ymmärrystä vapaa-ajan ja harrastustoiminnan vaikutuksista nuoren elämänlaatuun, hyvinvointiin ja peruskoulun jälkeisiin valintoihin.Hankkeessa (2013–2017) on nyt edetty loppusuoralle. 7. luokalla mukaan tulleet nuoret viidestä eri koulusta ovat päättäneet yläkoulun ja hakeutuneet toisen asteen opintoihin. Mukana oli viisi koulua ja kuusi kohdeluokkaa sekä niille vertailuluokat. Nuoria oli tutkimushankkeessa mukana noin 170, joista poikia oli 62 prosenttia. Kohdeluokilla 52 prosentilla kotikieli oli muu kuin suomi, ja luokissa puhuttiin äidinkielenä 30 eri kieltä.Jokaisella kohdeluokalla oli oma nuoriso-ohjaaja ja heillä kaksi luokkaa. Nuoriso-ohjaajat jatkoivat jouluun 2016 saakka ja auttoivat nuoria uuden elämänvaiheen haasteissa. Vuoden loppuun hankkeessa työskentelevät projektipäällikkö Eeva Ahtee ja tutkija Anna Anttila.Syksyllä järjestettiin myös nuoriso-ohjaajalle koulutusta. Se perustui toimintamalleihin, joihin on koottu hankkeen tutkimuksissa ja kenttätoiminnassa hyviksi havaitut toiminnot. Tavoitteena on juurruttaa toimintamallit osaksi koulutukseen osallistuvien nuoriso-ohjaajien työnkuvaa. Toimintamalliopas julkaistaan kesän aikana.

Tutkimusmenetelmiä ja -tuloksiaHyvä vapaa-aika – parasta oppia -tutkimuksen aineisto koottiin oppilaiden, opettajien ja rehtoreiden haastatteluiden, tutkijapajojen, harrastus- ja lajikokeiluiden havainnoinnin, autobiografisen aineiston, poissalomerkintöjen ja numeroarviointien, yhteisvalintojen ja oppivelvollisuuden jälkeisen syksyn tilanteen, nettikyselyiden sekä ainekirjoitusten avulla. Tutkimuksen mukaan nuorten harrastamattomuuteen on monia syitä: ympäröivä harrastuskulttuuri, ylisukupolviset mallit ja perheen perinteet, ajan puute, asuinalue, liikenneyhteydet, raha ja kyvykkyys. Parasta nuorten mielestä vapaa-aika on kavereiden kanssa vietettynä ulkona ja omassa tai kaverin kotona. Kaverin kanssa on myös mukavampi lähteä harrastamaan.  Hankkeen nuoret pitivät erityisesti retkistä kaupallisiin kohteisiin, kuten elokuviin, pikaruokaravintoloihin ja taistelupaikkoihin. Silti hankkeen lopussa nuorten harrastesuosikki vaihtui elokuvissa käymisestä kuntosalilla käymiseen.

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Harrastaminen 
Aiheeseen liittyvä kokemustieto
Erilainen polku oppijana 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset