Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

"Kaikilla pitäisi olla tasavertaiset mahdollisuudet". Helsinkiläisnuorten kokemuksia hyvinvoinnista.

”Kaikilla pitäisi olla tasavertaiset mahdollisuudet”-raportissa esitetään nuorten ryhmiltä koottuja kokemuksia hyvinvoinnista ja mahdollisuuksista Helsingissä.  Tiedot on koottu vuoden 2016 aikana käydyistä keskusteluista, joihin osallistui 48 nuorten ryhmää ja yhteensä 891 nuorta. Keskusteluissa on käytetty apuna nuorten ryhmille tarkoitettua työkirjaa.

Kuva: Lauri Tiainen

Raportin on laatinut korkeakouluharjoittelija Tanja Viilo.

Nuoret tiedostavat, että omalla toiminnalla on vaikutusta sekä hyvinvointiin että tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuudelta halutaan vakautta, ja haaveisiin kuuluvat opintomahdollisuudet, työ ja vakaa toimeentulo. Turvattomuus puhuttaa ja päihtyneet aikuiset koetaan pelottavina. Nuoret toivovatkin tiukempaa kontrollia turvattomuuteen puuttumiseen: lisää valvontaa ja kireämpää alkoholipolitiikkaa.

Kaikilla nuorilla ei ole varaa viettää vapaa-aikaa haluamallaan tavalla, ja esimerkiksi julkisen liikenteen lippujen hinnat voivat johtaa nuorten jäämiseen lähiöihin ja nuorille suunnatun toiminnan tavoittamattomiin. Muun muassa näitä asioita nousi esiin, kun nuorten kanssa keskusteltiin hyvinvointiin liittyvistä teemoista.

 

 

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Pienituloisuus 
Aiheeseen liittyvä kokemustieto
Kotikulmilla ei pelota 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset