Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Kaverit keskiössä. Raportti nuorten havannointi ja haastattelut (NuHa) hankkeesta

Nuorten havainnointi ja haastattelut (NuHa) aineisto kertoo helsinkiläisten nuorten vapaa-ajasta vuonna 2014. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen henkilökunta jalkautui helmi-kesäkuussa 2014 haastattelemalla nuoria eri puolilla Helsinkiä ja yli 350 työntekijää kohtasi yhteensä 1012 nuorta. Jalkautuminen nuorten pariin kuulemaan heidän ajatuksiaan elämästä Helsingissä oli hyödyllinen , hauska ja ennen kaikkea yhteinen oppimisprosessi nuorisoasiainkeskuksen henkilökunnalle.

Nuorten haastatteluja tehtiin ympäri Helsinkiä julkisissa tiloissa kuten puistot ja kauppakeskukset sekä puolijulkisissa tiloissa kuten kirjastot ja koulut. Lisäksi nuoria kohdattiin muiden kuin nuorisoasiainkeskuksen organisoimissa nuorten harrasteryhmissä.

NuHa:ssa käytettiin avointa haastattelumetodia. Haastattelijoilla ei ollut valmista runkoa tai tarkkaa listaa haastattelujen teemoista, vaan heitä ohjeistettiin ohjaamaan keskustelua nuorten vapaa-ajasta heidän oman puheen mukaan. Tällä metodilla oli tarkoitus saada selville, mistä nuoret itse haluavat puhua, kun he kertovat vapaa-ajastaan.

Helsinki ei ole nuorille yksi ja sama. Nuoria on monia, nuoruutta on monenlaista ja Helsingin sisään rakentuu erilaisia todellisuuksia. Nuoruuden moninaisuudesta huolimatta NuHa-aineistosta nousee esiin nuoria yhdistäviä asioita kuten kavereiden tärkeys, omalla asuinalueella viihtyminen, ”kiva” vapaa-ajan keskeisenä odotuksena ja tarve omaan identiteettiin sopivista tiloista.

Helsingin sosiaaliset ja maantieteelliset todellisuudet ovat eriytyneet ja tämä näkyy myös nuorten haastatteluissa. Nuoria erottavia tekijöitä on esimerkiksi kaupunkitilan käyttö: toisille Helsinki on suuri ja toisten maailma loppuu lähiostariin. Myös mietteet ja toiveet tulevaisuudesta piirtävät eroa nuorten välille. Osalle haaveeksi riittää työ, jolla tulee toimeen ja toisille unelmat rakentuvat matkustelusta maailmalla ja uratoiveesta rakkaan harrastuksen parista.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset