Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Kiirettä pitää. Kaverit, koti, koulu ja nuorten vapaa-aika Helsingissä 2000.

Vuonna 2000 tehdyssä nuorten vapaa-aikatutkimuksessa oli melko vähän yhtäläisyyttä edeltäviin koululaiskyselyihin. Aika oli ajanut ohi monien 10 tai 20 vuotta sitten tärkeiksi koettujen asioiden kyselemisen ja tutkimisen. Uutta tutkimusta pohjustetiin laajalla esitutkimuksella. Tutkimukseen osallistui 2 681 oppilasta. Iältään he olivat 10–18-vuotiaita.  Vastaajista joka kymmenes (N=283) oli ulkomaalaistaustainen eli puhui äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia.

Tutkimus oli ensimmäinen, jossa maahanmuuttajuus piti ottaa otoksessa huomioon.

Vuoden 2000 tutkimuksen uusia teemoja olivat:

  • Onko nuori joutunut luopumaan tärkeänä pitämästään liikuntaharrastuksesta ja miksi
  • Urheilujoukkueiden kannattaminen
  • Rahapelit
  • Internetin ja kännykän käyttö 
  • Suhtautuminen radikaaleihin ryhmiin
  • Eri maahanmuuttajaryhmiin suhtautuminen
  • Ympäristö- ja eläinsuojeluasiat
  • Jatko-opintosuunnitelmat ja tulevaisuuden pelot

Tietokone oli arkipäivää valtaosalle 2000-luvun alun nuoria – pojista 8 prosenttia ja tytöistä 29 prosenttia ei ollut viikon aikana tekemisissä tietokoneen kanssa. Teknologia ja viihde-elektroniikka ovat perinteisesti kuuluneet poikien kiinnostuksen kohteisiin. Tytöt olivat kuitenkin ottaneet kiinni poikia internetissä surffailun, chattailun ja sähköpostin käytön myötä. Tytöillä matkapuhelin oli yleisempi kuin pojilla.  

Nuoret tapasivat ja pitivät yhteyttä kavereihinsa aiemaa tiiviimmin. Samalla perheen kanssa vietetty aika oli vähentynyt. Kännykkä oli tuonut uuden tavan pitää yhteyttä kavereihin. 

Pyöräily oli selvästi suosituin nuorten liikuntamuoto. Palloilu-/joukkuelajeista jalkapallo oli suosituin ja salibandy selvä kakkonen. Kokonaan liikuntaa harrastamattomia nuorista oli 6 prosenttia.

Koulunkäynnistä piti lähes puolet nuorista. Vain harvempi kuin yksi kymmenestä ei saanut opinahjosta mitään kiinnostavaa irti.

Julkaisu on digitoitu ISSUU alustalle. Työkaluvalinnasta voit suurentaa julkaisun koko näytön kokoiseksi ja selaaminen ja lukeminen helpottuu.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset