Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Koulutuksesta työmarkkinoille - Osa 4. Luonnontieteiden ala.

Luonnontieteiden koulutusala on hyvin yliopistopainotteinen. Miesvaltaisen alan yhdeksästä opintoalasta vain tietojenkäsittelyssä annetaan koulutusta myös toisella asteella ja ammattikorkeakoulussa.

Alan tutkinnon suorittaneet ovat työllistyneet erittäin hyvin, ja he ovat myös sijoittuneet poikkeuksellisen hyvin koulutustaan vastaaviin työtehtäviin. Työnantajatahona korostuu valtio, esimerkiksi yliopistot ja tutkimuslaitokset. Kunta-ala, yksityinen sektori ja yrittäjyys ovat kaikkien tutkinnon suorittaneiden keskiarvoihin verrattuna aliedustettuja työllistäjiä alalta valmistuneiden keskuudessa.

Julkaisu on kymmenosaisen sarjan neljäs osa. Sarjan ensimmäinen osa käsitteli humanistisen ja kasvatusalan tutkinnon suorittaneiden, toinen osa kulttuurialan tutkinnon suorittaneiden ja kolmas osa yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan tutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittumista.