Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Luvallinen graffiti Helsingissä.

Graffiti on jo vakiintunut, pitkäaikainen ja alati muuntuva kaupunki-ilmiö, joka on jakanut kaupunkilaisten mielipiteitä. Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisema  tutkimus toimii mittavana yleiskatsauksena helsinkiläisen graffitikulttuurin tarinaan ja kertoo nykypäivän luvallisen graffitin tekijöistä. Helsingin luvalliset graffitiaidat sekä niiden käyttäjät ja käyttö ovat osa New York -graffitiin perustuvaa ilmiötä, joka on jatkunut Helsingissä jo neljällä vuosikymmenellä. Tutkimuksessa luodaan kokonaiskuva helsinkiläisen graffitikulttuurin historiaan 1980-luvulta alkaen, sen nykypäivään ja tulevaisuuden kehityssuuntauksiin.

Tutkimuksessa käsitellään graffitikulttuurin rantautumista Helsinkiin, sen saamia vaikutteita, sukupolvia ja siihen liittyviä keskusteluja. Helin tarkastelee eri vaiheita, joiden kautta Helsingin kaupunki on päätynyt nykyiseen luvallisten graffitiaitojen kauteen, sekä sitä, miten ilmiön kehitys näyttäytyy graffitin tekijöiden, virkamiesten ja kaupungin päättäjien näkökulmista.   Tutkimusta varten on toteutettu Suvilahden ja Kalasataman luvallisten graffitiaitojen käyttäjiä ja käyttöä koskeva kysely, johon vastasi yhteensä 186 graffitiharrastajaa. Tulosten perusteella graffitiharrastamista ei voida enää pitää vain nuorisokulttuurisena ilmiönä, sillä harrastajien keski-ikä on noin 30 vuotta. Vastaajien ikäjakauma ulottui alaikäisistä aina yli 40-vuotiaisiin harrastajiin.

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Harrastaminen Kirjaston käyttö 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset