Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Nuori vaikuttaa ostopäätöksillä ja porukalla

Mitä nykypäivänä tarkoitetaan nuorten yhteiskunnallisella osallistumisella ja vaikuttamisella? Perinteinen järjestöosallistuminen ja puoluepoliittinen toiminta ei ole nuoria innostanut enää pitkää aikaan. Sen sijaan nuoret osallistuvat muulla tavalla.

Vuoden 2013 nuorisobarometriin (Myllyniemi 2014, 21) vastanneista seitsemän prosenttia oli mukana poliittisessa toiminnassa. Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimuksen (Keskinen & Nyholm 2012, 112) mukaan 11–18-vuotiaista nuorista viisi prosenttia toimi järjestöjen kautta ja poliittisiin nuorisojärjestöihin kuului vain kolme prosenttia nuorista. Nuoret osallistuvat ja vaikuttavat nyky- yhteiskuntaan kuitenkin monilla muilla tavoilla.

Tätä jotakin muuta selvitettiin vuoden 2015 nuorisobarometrin Helsinki-kysymyksissä.

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset