Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Nuorisotutkimus vuonna 1951. Tilastollisia kuukausitietoja.

Tämä 1950-luvun alussa toteutettu nuorten vapaa-aikatutkimus on unohdettu klassikko. Syynä tähän on se, että tutkimus julkaistiin Helsingin kaupungin Tilastollisia kuukausitietoja – sarjassa.  Tutkimukseen haastateltiin 919 iältään 15–25-vuotiasta. Tutkimus kannattaa lukea jo pelkästään tuon ajan kielen takia.  Tutkimus oli aikaansa edellä – monia asioita tutkittiin hyvinkin modernisti makujen tasolla (katsotut elokuvat ja luetut kirjat nimeltä mainiten).

Nuorten keskeisimmät huvit 1950-luvun alun Helsingissä olivat kavereilla käynnit, elokuvat ja tanssit. Nuorten katsomat filmit näyttivät ”yleensä filmituotantoon katsoen korkeatasoisilta”. Myös urheilukilpailut värittivät voimakkaasti nuorison huvielämää.

Nuorison lukutavat osoittivat, että hämmästyttävän monet nuoret eivät olleet lukeneet yhtäkään kirjaa kuukauden sisällä. Lukijoiden maku näytti sen sijaan yllättävän korkeatasoiselta. Sen sijaan makua, ”joka ilmeni aikakauslehtien (suomenkilisessä tiivistelmässä virheellisesti aikakauskirjojen) valinnassa, ei voida pitää erikoisen ilahduttavana.” Tarvan aamukahvit" ja "Kesäillan valssi" -elokuva olivat helsinkiläisnuorten suosituimpien ajanvietteiden joukossa .

Noin puolet oli liittynyt johonkin järjestöön, mutta suurin osa oli passiivisia jäseniä.

Nuoriso käytti 50-luvun Helsingissä suhteellisen vähän väkijuomia ja ”varsinkin suuri osa naispuolisista haastatelluista on asettunut ehdottomuuden kannalle”.    

Jo 1950-luvulla oli todettavissa eroja asunto-oloissa eri puolella kaupunkia. Helsinkiin muuttaneet kävivät syntyperäisiä helsinkiläisiä enemmän jumalanpalveluksissa, yleisissä tansseissa, vierailuilla ja anniskeluravintoloissa.   Helsinkiin muuttaneiden ja syntyperäisten helsinkiläisten vertailu ei ollut tutkimuksen keskeinen tehtävä mutta aihetta käsitellään kuitenkin parin sivun verran. Havaittuja vapaa-ajan viettotapojen eroja selitti pitkälti se, että kaupunkiin muuttaneissa oli paljon naimisissa olevia. 

Julkaisu on digitoitu ISSUU alustalle. Työkaluvalinnasta voit suurentaa julkaisun koko näytön kokoiseksi ja selaaminen ja lukeminen helpottuu.

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Harrastaminen Kirjaston käyttö Pienituloisuus 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset