Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Taiteen perusopetuksen tila ja kehittämistarpeet Helsingissä

Selvityksessä kartoitetaan helsinkiläisen taiteen perusopetuksen tilaa vuonna 2014 sekä tulevien vuosien kehittämistarpeita. Erityisesti tarkastelukulmina ovat taiteen perusopetuksen vaikuttavuus, saavutettavuus, laadukkaan opetuksen käsitteistö sekä tulevien vuosien kehittämistarpeet Helsingissä.

Taiteen perusopetukselle Helsinki on toisaalta innostava, mutta haastava toimintaympäristö. Taidekorkeakoulut, taidelaitokset sekä monimuotoinen taide- ja kulttuurikenttä tarjoavat mahdollisuuksia yhteistyölle ja innovaatioille. Alueella riittää taideopetuksen ammattilaisia. Samalla pääkaupunkiseudun korkea kustannustaso sekä kilpailu lasten ja perheiden vapaa-ajasta luovat haasteita oppilaitosten talouteen ja toimintaan. Myös monet väestömuutoksiin liittyvät ilmiöt, kuten monikulttuurisuuden lisääntyminen ja elämäntapojen moninaistuminen näkyvät vahvana Helsingissä.

Selvityksessä havaittiin, että taiteen perusopetuksen saavutettavuutta on syytä kehittää. Helsingissä on havaittavissa varsin selkeitä alueellisia eroja taiteen perusopetuksen osallistumisessa. Monissa taiteenlajeissa tyttöjen osuus oppilaista on korostunut. Toisena havaintoja selvityksessä on julkisen rahoituksen ja samalla oppilasmäärien painottuminen musiikin opetukseen. Jatkossa julkisen rahoituksen haasteena on toisaalta pyrkiä tasapainottamaan taidelajien avustamisen epätasapainoa ja samalla pystyä hallitsemaan väestönmuutosten ja -kasvun aiheuttamaa palvelutarpeen lisääntymistä.

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Harrastaminen